Jūs esate čia

Kviečiame įsijungti į bendrą Rožinio maldą.

Primename, kad kiekvieną šeštadienį prieš vakarines Šv. Mišias 16.30 val. bažnyčioje kalbamas Rožinis. Kviečiame tikinčiuosius įsijungti į bendrą Rožinio maldą.

Tags: