Jūs esate čia

Lapkričio 27 d.- pirmasis Advento sekmadienis

Lapkričio 27 d.- pirmasis Advento sekmadienis. Rarotų šv. Mišios aukojamos rytais 8 val. Prieš šv. Mišias 7. 30 val. giedama Marijos valandos. Po šv. Mišių bus iškilmingai šventinami kalėdaičiai - plotkelės Kūčių vakarienei. Atsiimti kalėdaičius - plotkeles galite prieš ir po šv. Mišių - zakristijoje, o jei kitu laiku, prašome užeiti į kleboniją.

Tags: