Jūs esate čia

Advento rekolekcijos vyks gruodžio 17-18 dienomis

Adventas tai ne vien prisiminimas daugiau nei prieš 2000 metų buvusio Dievo atėjimo į mūsų žemę. Adventas – tai laikas, kai Dievas ateina tuo pačiu tikslu ir šiandien į mūsų tarpą, mūsų šeimas, mūsų parapijų bendruomenes per Eucharistiją, Šv. Mišių šventimą, per Šventąją Komuniją ateina asmeniškai į kiekvieno mūsų širdį, kad ją padarytų tinkamą amžinajai laimei.

Taigi rūpestingai pasiruoškime adventinei išpažinčiai, dalyvaukime Advento  rekolekcijose, kurios vyks gruodžio 17-18 dienomis. Save drausminkime pasninku, susilaikydami nuo triukšmingų renginių, pobūvių. Daugiau laiko skirkime asmeninei, taip pat šeimos maldai. Viešpats Kristus pas mus ateina nuolat. Jį stenkimės išgirsti skaitydami Šventąjį Raštą, įsijungdami į Caritas organizuojamą krikščioniškos artimo meilės vargšams akciją "Gerumas mus vienija". Linkime Jums palaimingo ir švento Advento!

Tags: