Jūs esate čia

Lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų šventė

Lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų šventė. Pamaldos vyks sekmadienio tvarka: 8; 10; suma 12. 30 ir vakare 17 val. Vakaro šv. Mišios 17 val. bus aukojamos aukotojų intencijomis už mirusius ir daroma gedulinga procesija.

Lapkričio 2 d. - Maldos už mirusius diena (Vėlinės). Pamaldos vyks sekmadienio tvarka. Pasirūpindami sutvarkyti kapus, nepamirškite reikalingiausio - MALDOS.  Ypač reikalinga malda už staiga mirusius, žuvusius nelaimėse, mirusius be šventųjų sakramentų. Taip pat svarbu, kad artimieji priimtų Švč. Sakramentą, jei reikia atsiliktų išpažintį.

 Lapkričio mėn. 1 - 8 d., Vėlinių oktavoje, 8.00 ir 17.00 val. bus aukojamos sudėtinės šv. Mišios už mirusius. Šiomis dienomis aplankius kapus, pasimeldus Šv. Tėvo intencija, saugantis nuodėmių, sukalbant maldas už mirusius, galima pelnyti visuotinius atlaidus. 

Tags: