Jūs esate čia

Liepos 29 d. šv. Onos atlaidai

Liepos 29 d. mūsų bažnyčioje bus švenčiami šv. Onos atlaidai. Šv. Mišios atlaidų dieną bus aukojamos: 8; 10; 11; suma 12.30 ir vakare 18 val. Po 11 val. šv. Mišių iki sumos vyks Švč. Sakramento adoracija. 8; 11 val. ir vakaro šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis, prašant Šv. Onos užtarimo. Kviečiame tikinčiuosius atlaiduose gausiai dalyvauti, įsijungti į procesiją ir džiaugsmingai liudyti savo tikėjimą.

Tags: