Jūs esate čia

Kviečiame gavėnios metu eiti Kryžiaus kelią

Kiekvieną gavėnios penktadienį  17.20 val., o sekmadieniais 11.45 val. bažnyčioje einamas Kryžiaus kelias.

Tags: