Jūs esate čia

Advento rekolekcijos 2014 m. gruodžio 20 - 21 dienomis

Prienų kristaus apsireiškimo parapijos bažnyčioje advento rekolekcijos vyks 2014 m. gruodžio 20 - 21 dienomis. Rekolekcijų dienotvarkė:

Gruodžio 20 diena  (šeštadienis) 
                                              
8.00 val. – Rekolekcijų pradžia. Šv. Mišios su  homilija ( pamokslu).                        
10.00 val. - Šv. Mišios su homilija (pamokslu). Po Šv. Mišių maloniai kviečiame visus į Advento popietę ,, Advento tyloje sustojo laikas" , kuri  vyks parapijos namuose. Popietėje dalyvaus Ašmintos pradinės mokyklos mokiniai ir jų vadovės: etnokultūros būrelio vadovė mokytoja  Rasa Vaitauskaitė ir laisvalaikio salės renginių organizatorė Rima Vilkienė .
17.00 val. - SUSITAIKINIMO PAMALDOS, po jų Šv. Mišios su homilija ( pamokslu).

Gruodžio 21 diena  (sekmadienis)    
                                           
8.00 val. - Šv. Mišios su homilija (pamokslu).                                     
10.00 val. - Šv. Mišios su homilija (pamokslu).                                     
12.30 val. - Šv. Mišios su homilija (pamokslu). Rekolekcijų pabaiga.
17.00 val.  – Šv. Mišios.
    
Rekolekcijas ves Karinių oro pajėgų ir Šiaulių įgulos kapelionatų kapelionas kun., teol. dr. Virginijus Veilentas.  Rekolekcijų dienomis bus daugiau svečių kunigų, tad kviečiame tuo pasinaudojant švęsti Susitaikinimo sakramentą (atlikti išpažintį). Kviečiame visus drauge išgyventi DIEVO gailestingumą ir artumą šiomis dienomis.

 

Tags: