Jūs esate čia

Gavėnios rekolekcijos kovo 24-26 d.

2023 m. gavėnios rekolekcijų Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijoje
PROGRAMA

Penktadienis, kovo 24 d.
17.25 val. Kryžiaus kelias
18.00 val. Šv. Mišios ir išgydymo pamaldos
(meldžiamės už ligonius)

Šeštadienis, kovo 25 d.
Bendruomenių vakaras
16.00 val. Švenčiausiojo sakramento adoracija
* klausomos išpažintys
* šlovinimas
17.20 val. rožinio malda
18.00 val. Šv. Mišios
19.00 val. agapė ir bendrystė parapijos salėje

Sekmadienis, kovo 26 d.
Šv. Mišios 8.00 val., 10.00 val., 12.30 val.
su kun. Juozapu Marija Žukausku OFM

Tags: