Jūs esate čia

Advento metu vyks Carito labdaros akcija ,, Gerumas mus vienija"

Advento metu vyks kasmetinė Lietuvos Carito labdaros akcija ,,Gerumas mus vienija". Akcijos metu tikintieji kviečiami aukoti labiausiai vargstantiems ir skurstantiems, ligų ar nelaimių ištiktiems paremti, taip išreiškiant savo krikščionišką solidarumą ir meilę artimui. Mūsų parapijos Caritas jūsų lauks antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 14 val. parapijos Carito patalpose.  Už tam tikrą piniginę auką galėsite įsigyti gerumo žvakelę, kurią uždegsite Kūčių vakarienės metu, kaip jūsų atjautos, tikėjimo, šviesos ir meilės ženklą. Žvakeles galėsite įsigyti sekmadieniais po Šv. Mišių bažnyčios prieangyje ir Carite. Ateinantį sekmadienį pradėsime šią kilnią akciją pašventinant žvakeles.

Tags: