Jūs esate čia

Naujienos

Birželio 14 d. renginiai gedulo ir vilties dienai atminti

18.00 Šv. Mišios trėmimų aukoms pagerbti.
Po šv. Mišių renginys bažnyčioje, kurį organizuoja Prienų kultūros ir laisvalaikio centras.

Tags: 

Birželio 13 d. švęsime Šv. Antano Paduviečio atlaidus

Birželio 13 d. švęsime Šv. Antano Paduviečio atlaidus, kuriuos praves kun. Mindaugas Martinaitis. Švč. Sakramento procesija vyks prieš sumos Šv. Mišias.

Tags: 

Birželio 11 d. Švč. Jėzaus Širdies iškilmė

Penktadienį Švč. Jėzaus Širdies iškilmė, vakare 18.00 Šv. Mišios už POLA (Pagalba onkologiniams ligoniams asociaciją) ir visus sergačiuosius. Šv. Mišiose gros šlovintojas Evaldas Pukelis iš Marijampolės.

Tags: 

Birželio 6 d. Tėvo diena

Visą savaitę nuo birželio 6 d. melsimės už gyvus ir mirusius tėvus aukotojų intencijomis.

Tags: 

A†A MONS. JUOZAS UŽUPIS (1929 – 1952 – 2021)

2021 m. balandžio 17 d., Prienų ligoninėje, mirė monsinjoras Juozas Užupis.
Monsinjoras Juozas Užupis gimė 1929 m. sausio 23 d. Vidgirių kaime, Šakių rajone.
1936 – 1942 m. mokėsi Griškabūdžio pradžios mokykloje, 1942 – 1948 m. Šakių gimnazijoje.
1948 – 1953 m. studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.
1952 m. rugsėjo 21 d. buvo pašventintas kunigu.
Monsinjoras Juozas Užupis darbavosi šiose pareigose:
nuo 1953 m. gegužės 18 d. – Radviliškio parapijos vikaras;
nuo 1956 m. balandžio 1 d. – Žalpių parapijos klebonas;

Tags: 

Didžiojo Tridienio pamaldų tvarkaraštis

Didžiojo Tridienio pamaldos.

Didysis Ketvirtadienis:
Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18.00 val.

Didysis Penktadienis:
Kyžiaus kelias 17.15 val.
Kristaus Kančios pamaldos 18.00 val.

Didysis Šeštadienis:
Velyknakčio Šv. Mišios 20.00 val.

Velykų Sekmadienis:
Prisikėlimo Šv. Mišios 08.00 val.
10.00 val., 12.30 val., 18.00 val.

II Velykų diena: 08.00 val. 10.00 val., 12.30 val., 18.00 val.

Didįjį Penktadienį ir Didįjį Šeštadienį nuo 10.00 val. vyks Švč. Sakramento adoracija

Tags: 

Kovo 27-28 d. kviečiame į susikaupimo dienas

Kovo 27-28 d. mūsų parapijos bažnyčioje vyks susikaupimo dienos.
Pradžia šeštadienį 14.00 konferencija
14.45 mąstymas
16.30 Susitaikinimo pamaldos
18.00 Šv. Mišios
Sekmadienį Šv. Mišios įprastu laiku, tarp Šv. Mišių adoracija iki vakaro Šv. Mišių.
Visą dieną bus klausoma Išpažinčių.

Tags: 

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems (INFO 33)

2021 m. vasario 12 d.

Brangūs broliai ir seserys,

netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kviečia iš naujo atrasti šį metą kaip malonės laiką, kaip galimybę įžengti į artimą bendrystę su Dievu, į bendrystę, kurios jókios grėsmės iš mūsų negali atimti.

Tags: 

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

2021 m. sausio 29 d.

Brangūs tikintieji,

„dar trumpa, trumpa valandėlė, ir ateis laukiamasis, ir neužtruks“ (Žyd 10, 37). Tokius žodžius skaitome šios dienos šv. Mišių pirmajame skaitinyje iš Laiško žydams. Šis skaitinys kviečia nepamesti pasitikėjimo, prisimenant ir ankstesnius, jau pasibaigusius kentėjimus. Dievas niekada neapleidžia Juo pasitikinčių.

Tags: 

Devyndienis už Lietuvos vyskupus

2021-01-18
Artėjant mūsų mylimo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio liturginei šventei (sausio 27 d), jungiamės ir visus norinčius kviečiame prisijungti prie iniciatyvos – melstis bendra intencija už mūsų vyskupus, kad palaimintasis Jurgis juos užtartų, o Šventoji Dvasia drąsintų, stiprintų ir vestų.
Beje, pal. Jurgis Matulaitis ganytojo pareigas ėjo tuo metu, kai prieš šimtą metų Lietuvoje ir Europoje siautėjo dar baisesnė pandemija – „ispaniškas gripas“!

Tags: 

Parapijos jaunimas sukūrė giesmyno programėlę „Kur 2 ar 3“

Parapijos jaunimas per karantiną laiko negaišo, o jį išnaudojo super projektėliui įgyvendinti.
Bendruomenė pasakoja apie ką tik viešumoje pasirodžiusią jų sukurtą giesmyno programėlę:

Tags: 

SAUSIO 13 d. 12 val. TIESIOGINĖ ŠV.MIŠIŲ TRANSLIACIJA

Laisvė, kaip ir žmogus, gimsta per skausmą.
Laisvę, kaip ir kūdikį, reikia saugoti ir auginti.
Laisvę, kaip ir artimą žmogų, turime lydėti malda,
Kad augtų, kad stiprėtų, kad nepaklystų.

Tags: 

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

2021 m. sausio 6 d.

Brangūs tikintieji,

Šiuo sunkiu laiku Kalėdų šventes sutikome kitaip nei įprastai. Saugodami vieni kitų sveikatą ir gyvybę, atsisakėme įprasto susibūrimo į iškilmingas pamaldas. Dėkojame visiems už supratimą, kantrybę ir už atsakingą laikyseną.

Tags: 

Informacinis pranešimas apie viešų pamaldų su tikinčiaisiais atnaujinimą nuo 2021 m. sausio 11 d. (INFO 27)

2021 m. sausio 5 d.

Lietuvos vyskupai nusprendė nuo pirmadienio, sausio 11 d., atnaujinti viešas pamaldas su tikinčiaisiais, laikantis visų saugumo reikalavimų. Tai reiškia, kad nuo sausio 11 d. vėl galioja visos nuostatos, išdėstytos iki 2020 m. gruodžio 16 d. galiojusioje informacijoje dėl Bažnyčios veiklos (INFO 22), neįvedant jokių naujų normų.

Tags: 

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas

2020 m. gruodžio 31 d.

Visi laikini pamaldų tvarkos ir sielovadinių uždavinių vykdymo būdų apribojimai, išvardinti Lietuvos vyskupų kreipimesi (INFO 24), yra pratęsiami iki 2021 m. sausio 10 d. imtinai.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos