Jūs esate čia

Naujienos

Gruodžio 8 d. švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę

Gruodžio 8 d. švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Šv. Mišios bus aukojamos ryte 8 val. ir vakare 17 val.

Tags: 

Carito labdaros akcija „Gerumas mus vienija"

Advento metu vyksta kasmetinė Carito labdaros akcija „Gerumas mus vienija".  Kviečiame Jus, įsigyjant Caritas žvakelę, paaukoti vargstantiesiems. Bendrystė su vargstančiaisiais mums primena Jėzų, gimusį tvartelyje, nes tie, kurie turėjo visko užtektinai, Jo nepriėmė. Atsigręždami į tuos, kuriems trūksta būtiniausių dalykų, mes keičiamės patys ir parengiame tikrąjį Betliejų savo širdyje. Akcijos ,,Gerumas mus vienija" žvakelės nepardavinėjamos ir nedovanojamos kaip padėka, o įsigyjamos už auką, kaip realios pagalbos ir vilties suteikimo parapijos vargstantiems ženklas.

Tags: 

Gruodžio 3 d. prasideda adventas

Adventas – tai ateinančio Gelbėtojo laukimas, tai vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas. Tai ne pasyvaus lūkuriavimo laikas, bet nepaliaujamo budėjimo ir veiklios meilės laikas. Advento sekmadieniais 7. 30 val. giedamos Marijos valandos, o 8. 00 val. aukojamos Rarotų šv. Mišios. Advento penktadieniais tikintiesiems yra privalomas pasninkas. Bažnyčia kviečia susilaikyti nuo pasilinksminimų ir tikinčiuosius kviečia daryti gailestingumo darbus.

 

Tags: 

Kviečiame į vienos dienos piligriminę kelionę

Gruodžio 2 d., šeštadienį, kviečiame į vienos dienos piligriminę kelionę ir aplankyti Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje Guronyse įrengtą Rožinio slėpinių kelią, Paparčių Betliejaus seserų vienuolyną ir užbaigti kelionę šventomis Mišiomis Kaišiadorių Katedroje prie pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų.

Programa: 

Išvykstame iš Prienų  9.00 val.

Guronys  10.15 – 11.30 val.

Paparčių vienuolynas. Pietūs    12.00 – 14.45 val.  

Kaišiadorių Katedra. Asmeninė malda prie palaimintojo Teofiliaus relikvijų 15.30 val.

Tags: 

Piligrimai aplankė Fatimą

Daugiau nei 600 piligrimų iš Lietuvos bei lietuvių iš kitų šalių leidosi į piligrimystę, skirtą Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtmečio paminėjimui, ir įvairiais keliais bei skirtingu metu pasiekė šią Marijos šventovę, kur spalio 22 šventė Lietuvos dieną Fatimos Jubiliejuje.

Nuostabios Dievo malonės dėka mudu su vyru Gediminu spalio 21-22 dienomis taip pat galėjome dalyvauti toje džiaugsmo apstumo šventėje.

 

Tags: 

Lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų šventė

Lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų šventė. Pamaldos vyks sekmadienio tvarka: 8; 10; suma 12. 30 ir vakare 17 val. Vakaro šv. Mišios 17 val. bus aukojamos aukotojų intencijomis už mirusius ir daroma gedulinga procesija.

Lapkričio 2 d. - Maldos už mirusius diena (Vėlinės). Pamaldos vyks sekmadienio tvarka. Pasirūpindami sutvarkyti kapus, nepamirškite reikalingiausio - MALDOS.  Ypač reikalinga malda už staiga mirusius, žuvusius nelaimėse, mirusius be šventųjų sakramentų. Taip pat svarbu, kad artimieji priimtų Švč. Sakramentą, jei reikia atsiliktų išpažintį.

Tags: 

Spalio 29 d. po 10 val. Šv. Mišių bažnyčioje vyks paskaita ,,choras katalikų bažnyčios liturgijoje"

Spalio 29 d. po 10 val. Šv. Mišių bažnyčioje vyks paskaita ,,choras katalikų bažnyčios liturgijoje" ir Vilniaus berniukų ir jaunuolių choro ,, Ąžuoliukas" koncertas.

 

Tags: 

Jaunimo akcija skirta spalio mėnesiui

Spalio 1 d. prieš 10 val. Šv. Mišias, vyks Prienų parapijos jaunimo organizuojama akcija skirta spalio mėnesiui. Spalio mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei, tad akcijos metu bus galima įsigyti jaunimo gamintus rožinius, taip paremiant parapijos jaunimo veiklą.

Tags: 

Vyko Jaunimo 2016 – 2017 metų veiklos aptarimas

 

Tags: 

Nuo spalio mėnesio vakarinės šv. Mišios 17 val.

Nuo spalio mėnesio vakarinės šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 17 val.

Tags: 

Nuo rugsėjo mėn. atnaujinama parapijos institucijų veikla

Mieli parapijiečiai, nuo rugsėjo mėn. atnaujinama parapijos institucijų veikla.
Jus kviečia parapijos šeimų bendruomenė, jaunos šeimos, Biblijos studija ir Šv. Rašto grupė, motinos maldoje grupė, savanorių laukia Caritas, kviečiami ministrantai, jaunimas, procesijų dalyviai, adoruotojai, norintys adoruoti prie Švč. Sakramento, norinčius giedoti Jūsų laukia choro vadovai, vyks dvasiniai pokalbiai su kunigu.
Brangūs parapijiečiai, kviečiame Jus įsilieti į veiklą parapijoje!

Tags: 

Rugsėjo 24 d. 11 val. Prienų jaunimas kviečia ateiti į koncertą Prienų parapijos namuose

Prienų jaunimas kviečia ateiti į koncertą – metų aptarimą, kuris vyks Prienų parapijos namuose kitą sekmadienį (rugsėjo 24 dieną) po 10 val. Šv. Mišių (11 val.) Susitikimo metu kartu dainuosime, klausysimės muzikinių kūrinių, dalinsimės įspūdžiais iš praeitų metų, bendrausime prie arbatos. Visų labai lauksime.

 

Tags: 

Vyksta registracija vaikų, besirengiančių priimti Pirmąją Šv. Komuniją ir Sutvirtinimo Sakramentą

Vyksta registracija vaikų, besirengiančių priimti Pirmąją Šv. Komuniją  (besimokančių ketvirtoje klasėje ir vyresnių). Prašome registruotis parapijos namuose, sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių. Registruojantis reikia turėti Krikšto pažymėjimo kopiją.

Spalio 1 d., sekmadienį, 10.00 val. Šv. Mišios vaikams, besirengiantiems priimti Pirmąją Šv. Komuniją. Po Mišių pirmas susitikimas.

Taip pat registruojame jaunimą ir suaugusius Sutvirtinimo Sakramentui.

Tags: 

Saldumynų akcija Prienų parapijoje

       Liepos 30 d. Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje buvo švenčiami šv. Onos atlaidai. Atlaidų metu parapijos caritietės jau ketvirtą kartą organizavo saldumynų akciją. Žmonės negailėjo, noriai aukojo įvairių saldumynų, kurie buvo išdalinti daugiavaikėms šeimoms ir vienišiems seneliams.  Lauknešėlius su saldumynais gavo 58 vaikai ir 14 vienišų senelių.  Gavusieji dovanas nuoširdžiai dėkojo.

      Prienų dekanato Carito vadovė  Regina Baltrušaitienė.

Tags: 

Prienų parapijos žmonės dalyvavo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju šventėje birželio 25 d.

Birželio 25 d. 14 val. iškilminga procesija į Katedros aikštę atlydėtas Teofiliaus Matulionio sarkofagas.

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas kreipėsi į popiežiaus legatą kardinolą Angelo Amato, prašydamas paskelbti palaimintuoju arkivyskupą ir kankinį Teofilių Matulionį.

Beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Mindaugas Sabonis perskaitė trumpą arkivyskupo Teofiliaus biografiją.

Kardinolas Amato, perskaitė popiežiaus Pranciškaus apaštalinį laišką, kuriame sakoma:

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos