Jūs esate čia

Naujienos

Liepos 30 d. bus švenčiami šv. Onos atlaidai

      Liepos 30 d. mūsų bažnyčioje bus švenčiami šv. Onos atlaidai. Šv. Mišios atlaidų dieną bus aukojamos: 8; 10; 11; suma 12.30 ir vakare 18 val. Po 11 val. šv. Mišių iki sumos vyks Švč. Sakramento adoracija. Prieš sumą bus daroma Eucharistinė procesija. Kviečiame atlaiduose gausiai dalyvauti, įsijungti į procesiją ir džiaugsmingai liudyti savo tikėjimą.

Tags: 

Lietuvos Jaunimo dienų atgarsiai: Prienų jaunimo įspūdžiai

 

Tags: 

Birželio 18 d. - Devintinės, Kristaus Kūno ir Kraujo šventė

Birželio 18 d. - Devintinės, Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. Po sumos šv. Mišių bus daroma tradicinė Devintinių procesija. Po 10 val. šv. Mišių bus šventinami žolynai ir laiminamos šeimos bei vaikai.

Tags: 

Birželio 14 d.- Gedulo ir Vilties diena

Birželio 14 d. - Gedulo ir Vilties diena. Vakare 18 val. melsimės už tremtinius ir politinius kalinius. Po Šv. Mišių vyks Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvų koncertas. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Prienuose vyks renginiai, skirti Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju iškilmėms

                  2016 m. gruodžio 2 d. Vatikano radijas pranešė nuostabią žinią visai Katalikų Bažnyčiai, o ypač brangią Lietuvai. Popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju. Paskutinį kartą palaimintuoju buvo skelbiamas arkivyskupas Jurgis Matulaitis 1987 metais Romoje. Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m.

Tags: 

Birželio 11 d. šv. Antano atlaidai

Birželio 11 d., sekmadienį,  mūsų bažnyčioje bus švenčiami šv. Antano, vyskupijos Globėjo, atlaidai.  

Tags: 

Birželio 10 d. Vilkaviškyje vyks Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė

Birželio 10 d. Vilkaviškyje vyks Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė: ,,trys viename ir šeimos gyvenimo prieskoniai". Kviečiame šeimas dalyvauti. Renginio metu vyks atskira programa vaikams ir paaugliams. Šeimas, norinčias dalyvauti šventėje, kviečiame registruotis bažnyčios zakristijoje.

Tags: 

Birželio 4 d. Sekminės ir Tėvo diena

Birželio 4 d. Sekminės ir Tėvo diena. Šv. Mišios bus aukojamos už tėvus. 

Tags: 

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei

Ketvirtadienį prasideda birželio mėnuo, kuris skirtas Švč. J. Širdies garbei. Birželinės pamaldos vyks prieš vakarines šv. Mišias 17.40 val.

Tags: 

Tarptautinė ALFA konferencija. Unikali patirtis

Tarptautinė ALFA konferencija. Unikali patirtis

Didžioji dauguma visuomenės yra girdėjusi apie Lietuvoje paplitusį evangelizacinį ALFA kursą, skirtą visiems, kurie nori susipažinti su krikščionybe, ieško atsakymų į gyvenimo klausimus ar nori pagilinti savo tikėjimą. Kurso metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama atrasti asmeninį santykį su Jėzumi. Šis kursas jau nebe pirmi metai vyksta ir Prienuose, parapijos namuose, o jiems vadovauja Danutė ir Gediminas Olsevičiai.

Tags: 

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo takais

    Mes, dvylika parapijiečių, vykome į piligriminę kelionę. Tikslas – geriau pažinti Garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio paskelbimo palaimintuoju iškilmė vyks birželio 25 d. Vilniuje. Kelionę organizavo Lietuvos Krikščioniškojo Gyvenimo bendruomenė (šios bendruomenės grupelė yra ir Prienuose).

Tags: 

2015-04-27 parapijos namuose vykusio Atvelykio renginio atgarsiai

Nuoširdumo, džiaugsmo ir tyrumo oazė vaikams parapijos namuose

arba

„Vaikai, tas medinis daiktas ant sienos – ne didelis kardas, o kryžius“

 

Tu atverk langelį, pamuojuok žvaigždelei

Vakaro žvaigždelė šypsosi tau,

Ir į žemę krinta meilės kibirkštėlės,

Kad širdelėje būtų šviesiau…

 

Tags: 

Vyskupo Jono Ivanausko kvietimas

Brangūs broliai ir seserys,

 

          Su dideliu džiaugsmu sulaukėme žinios, jog 2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus pripažino Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir atvėrė kelią jo paskelbimui Palaimintuoju. Tai nepaprastai svarbus įvykis ne tik mūsų vyskupijai, bet ir visai Lietuvai, nes beatifikacijos iškilmės Lietuvoje bus švenčiamos pirmą kartą.

Tags: 

Birželio 25 dieną organizuojama išvyka į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes Vilniuje.

Birželio 25 dieną organizuojama išvyka į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes Vilniuje. Kelionės kaina – 8 Eur. Kviečiame registruotis bažnyčios zakristijoje.

Tags: 

Gegužės 7 d. Motinos diena

Gegužės 7 d. Motinos diena. Melsimės už gyvas ir mirusias motinas.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos