Jūs esate čia

Naujienos

Trijų Karalių šventė

Sausio 8 d. - Trijų Karalių šventė. Mūsų bažnyčioje švenčiami tituliniai Kristaus Apsireiškimo pasauliui - Trijų Karalių atlaidai. Sumos metu bus šventinamos simbolinės dovanos: auksas, smilkalai ir kreida. Dalyvaujant atlaiduose galima pelnyti visuotinius atlaidus.

Po Trijų Karalių šventės pradėsime kalėdojimą - parapijos lankymą. Todėl jau dabar prašome kaimų, gatvių, daugiabučių namų ar laiptinių atstovus ateiti susitarti dėl datos ir laiko kada galėsime jus aplankyti, pašventinti namus ir trumpai pabendrauti, jus išklausyti.

 

Tags: 

Kviečiame švęsti šv. Kalėdas

Kūčios - gruodžio 24 d. šeštadienį. Kūčių dieną privalomas pasninkas. Vakare 22 val. prakartėlės pašventinimas ir Bernelių Šv. Mišios. Šv. Mišių metu giedos Ąžuolo progimnazijos mokinių choras. Vadovė Linutė Suchorukovienė. Kviečiame dalyvauti.

Kalėdos- gruodžio 25 d. Šv. Mišios bus aukojamos: 8; 10; suma 12.30 ir vakare 17 val.

II -ąją Šv. Kalėdų dieną Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka.

Tags: 

„Pažink save” savaitgaliui praėjus...

Lapkričio 18 – 19 dienomis Prienų parapijos namai buvo užpildyti jaunimo keliamo šurmulio. Čia susirinko būrelis Prienų parapijos jaunimo, kurie dalyvavo programoje „Pažink save“. Programą vedė savanoriai, atvykę iš Kauno. Savanoriai ne tik vedė paskaitas su praktiniais užsiėmimais, bet ir pasidalijo savo asmenine  patirtimi, liudijo tikrais pavyzdžiais iš savo gyvenimo.

Kiekviena tema, vedanti link savęs ir šalia esančiųjų pažinimo leido atrasti daugybę naujų dalykų.

Fragmentai iš savaitgalio:

Tags: 

Gruodžio 11 d. kviečiame į šventę parapijos namuose „Advento takas“

Štai ir atėjo metas, kai begaliniais ratais skrosdamas dangaus platybes, į Žemę pamažu pradėjo leistis angelas...Adventas. Pamažu artėja Kalėdos. Tai ypatingas metas, kuomet norisi iš esmės peržvelgti ir sutvarkyti savo dienų ir darbų aruodus. Tyla, esanti gamtoje, tarytum persmelkia žmogaus vidų, kviečia atsigręžti į save, išgirsti savo širdį, nurimti ir pabūti su artimais, vaikais, bičiuliais...

Gruodžio 11 d., sekmadienį, 16 val. kviečiame į mažytę šventę parapijos namuose „Advento takas“

Tags: 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro tarybos posėdis

2016 lapkričio 26 d. Prienuose, Parapijos namuose, įvyko atkuriamasis Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo Vilkaviškio vyskupas J.E. Rimantas Norvila, Prienų klebonas, dekanas kan. Jonas Baliūnas, Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro kuratorius, Liudvinavo parapijos kleb. teol. dr. Žydrūnas Kulpys ir vyskupijos dekanatų Šeimų centų atstovai. Susitikimo metu buvo aptarta dabartinė šeimų sielovados situaciją dekanatuose, dalinamasi gerąja patirtimi ir įžvalgomis.

Tags: 

Advento rekolekcijos vyks gruodžio 17-18 dienomis

Adventas tai ne vien prisiminimas daugiau nei prieš 2000 metų buvusio Dievo atėjimo į mūsų žemę. Adventas – tai laikas, kai Dievas ateina tuo pačiu tikslu ir šiandien į mūsų tarpą, mūsų šeimas, mūsų parapijų bendruomenes per Eucharistiją, Šv. Mišių šventimą, per Šventąją Komuniją ateina asmeniškai į kiekvieno mūsų širdį, kad ją padarytų tinkamą amžinajai laimei.

Tags: 

Gruodžio 4 d. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis,

Gruodžio 4 d., sekmadienį 10 val. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis, po kurių įvyks 2017 m. kalendoriaus ,,Išganytojo relikvijos" pristatymas. Visus maloniai kviečiame dalyvauti.

 

Tags: 

Lapkričio 27 d.- pirmasis Advento sekmadienis

Lapkričio 27 d.- pirmasis Advento sekmadienis. Rarotų šv. Mišios aukojamos rytais 8 val. Prieš šv. Mišias 7. 30 val. giedama Marijos valandos. Po šv. Mišių bus iškilmingai šventinami kalėdaičiai - plotkelės Kūčių vakarienei. Atsiimti kalėdaičius - plotkeles galite prieš ir po šv. Mišių - zakristijoje, o jei kitu laiku, prašome užeiti į kleboniją.

Tags: 

,,Caritas" vykdo labdaros akciją ,,Gerumas mus vienija"

Advento metu ,,Caritas" vykdo vargstantiems paremti skirtą labdaros akciją ,,Gerumas mus vienija". Akcijos metu platinamos žvakelės, norint surinkti aukų gailestingumo darbams. ,,Caritas" aukas už žvakeles naudoja labiausiai vargstantiems ir skurstantiems, ligų ar nelaimių ištiktiems paremti, taip išreiškiant savo krikščionišką solidarumą ir meilę artimui. Šiais metais prie žvakelės pridedamas lankstinukas, supažindinantis su Advento vainiko prasme. Kviečiame dalyvauti Advento akcijoje. Žvakeles galėsite įsigyti sekmadieniais po Šv.

Tags: 

Kviečiame įsijungti į bendrą Rožinio maldą.

Primename, kad kiekvieną šeštadienį prieš vakarines Šv. Mišias 16.30 val. bažnyčioje kalbamas Rožinis. Kviečiame tikinčiuosius įsijungti į bendrą Rožinio maldą.

Tags: 

Prisijunkime prie Europos piliečių iniciatyvos ,,Mama, tėtis ir vaikai"

Lietuva prisijungė prie Europos piliečių iniciatyvos ,,Mama, tėtis ir vaikai". Siūloma, kad žodis ,,šeima" reikštų susituokusius vyrą ir moterį, gimdytojus ir jų vaikus ar artimiausius giminaičius. Kad ši iniciatyva būtų sėkminga, prie jos turime prisidėti ir mes pasirašydami ir kitus paragindami tai padaryti. Po šv. Mišių galėsite tai padaryti, pasirašydami specialiuose lapuose. Tą galima padaryti ir internetu, nuoroda pridedama:

https://signatures.mumdadandkids.eu/oct-web-public/index.do

 

Tags: 

Kviečiame į katechezę, skirtą tėvams

Mieli tėveliai, kurių vaikai ruošiasi Pirmąjai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui, maloniai jus kviečiame į katechezę skirtą tėvams, kuri vyks lapkričio 8 d., antradienį, 17.30 val. parapijos namų salėje.

Tags: 

Artėja Visų Šventųjų šventė ir Vėlinės

Lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų šventė. Šventė privaloma. Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka: 8; 10; suma 12 30 ir vakare 17 val. Kartu yra ir pirmasis mėnesio antradienis. Ryte 8 val. melsimės aukotojų į šv. Antaną intencijomis. Vakaro šv. Mišios 17 val. bus aukojamos aukotojų intencijomis už mirusius ir daroma gedulinga procesija bažnyčioje.

Tags: 

Spalio 20 d. kun. Antano Grabnicko paskaita „Kodėl reikalinga dvasių skyrimo dovana“

Spalio 20 d., ketvirtadienį, po vakaro šv. Mišių parapijos namuose vyks br. kun. Antano Grabnicko OFM paskaita „Kodėl reikalinga dvasių skyrimo dovana“. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Lietuvos vyskupų priešrinkiminis ganytojiškas laiškas

Brangūs tikintieji ir visi geros valios Lietuvos piliečiai,

Mūsų Tėvynė pradėjo antrąjį laisvo ir nepriklausomo gyvenimo dvidešimtpenkmetį. Tai – ypatinga mūsų tautos patriarchų, laisvės kovotojų brolių ir seserų dovana mums, pašauktiems toliau tęsti laisvos Lietuvos kūrimo darbą. Laisvė yra ne tik duotis, bet ir nuolatinė užduotis. Tai - mūsų dalyvavimas visuomenės gyvenime.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos