Jūs esate čia

Naujienos

Lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų šventė

Lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų šventė. Pamaldos vyks sekmadienio tvarka: 8; 10; suma 12. 30 ir vakare 17 val. Vakaro šv. Mišios 17 val. bus aukojamos aukotojų intencijomis už mirusius ir daroma gedulinga procesija.

Lapkričio 2 d. - Maldos už mirusius diena (Vėlinės). Pamaldos vyks sekmadienio tvarka. Pasirūpindami sutvarkyti kapus, nepamirškite reikalingiausio - MALDOS.  Ypač reikalinga malda už staiga mirusius, žuvusius nelaimėse, mirusius be šventųjų sakramentų. Taip pat svarbu, kad artimieji priimtų Švč. Sakramentą, jei reikia atsiliktų išpažintį.

Tags: 

Spalio 29 d. po 10 val. Šv. Mišių bažnyčioje vyks paskaita ,,choras katalikų bažnyčios liturgijoje"

Spalio 29 d. po 10 val. Šv. Mišių bažnyčioje vyks paskaita ,,choras katalikų bažnyčios liturgijoje" ir Vilniaus berniukų ir jaunuolių choro ,, Ąžuoliukas" koncertas.

 

Tags: 

Jaunimo akcija skirta spalio mėnesiui

Spalio 1 d. prieš 10 val. Šv. Mišias, vyks Prienų parapijos jaunimo organizuojama akcija skirta spalio mėnesiui. Spalio mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei, tad akcijos metu bus galima įsigyti jaunimo gamintus rožinius, taip paremiant parapijos jaunimo veiklą.

Tags: 

Vyko Jaunimo 2016 – 2017 metų veiklos aptarimas

 

Tags: 

Nuo spalio mėnesio vakarinės šv. Mišios 17 val.

Nuo spalio mėnesio vakarinės šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 17 val.

Tags: 

Nuo rugsėjo mėn. atnaujinama parapijos institucijų veikla

Mieli parapijiečiai, nuo rugsėjo mėn. atnaujinama parapijos institucijų veikla.
Jus kviečia parapijos šeimų bendruomenė, jaunos šeimos, Biblijos studija ir Šv. Rašto grupė, motinos maldoje grupė, savanorių laukia Caritas, kviečiami ministrantai, jaunimas, procesijų dalyviai, adoruotojai, norintys adoruoti prie Švč. Sakramento, norinčius giedoti Jūsų laukia choro vadovai, vyks dvasiniai pokalbiai su kunigu.
Brangūs parapijiečiai, kviečiame Jus įsilieti į veiklą parapijoje!

Tags: 

Rugsėjo 24 d. 11 val. Prienų jaunimas kviečia ateiti į koncertą Prienų parapijos namuose

Prienų jaunimas kviečia ateiti į koncertą – metų aptarimą, kuris vyks Prienų parapijos namuose kitą sekmadienį (rugsėjo 24 dieną) po 10 val. Šv. Mišių (11 val.) Susitikimo metu kartu dainuosime, klausysimės muzikinių kūrinių, dalinsimės įspūdžiais iš praeitų metų, bendrausime prie arbatos. Visų labai lauksime.

 

Tags: 

Vyksta registracija vaikų, besirengiančių priimti Pirmąją Šv. Komuniją ir Sutvirtinimo Sakramentą

Vyksta registracija vaikų, besirengiančių priimti Pirmąją Šv. Komuniją  (besimokančių ketvirtoje klasėje ir vyresnių). Prašome registruotis parapijos namuose, sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių. Registruojantis reikia turėti Krikšto pažymėjimo kopiją.

Spalio 1 d., sekmadienį, 10.00 val. Šv. Mišios vaikams, besirengiantiems priimti Pirmąją Šv. Komuniją. Po Mišių pirmas susitikimas.

Taip pat registruojame jaunimą ir suaugusius Sutvirtinimo Sakramentui.

Tags: 

Saldumynų akcija Prienų parapijoje

       Liepos 30 d. Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje buvo švenčiami šv. Onos atlaidai. Atlaidų metu parapijos caritietės jau ketvirtą kartą organizavo saldumynų akciją. Žmonės negailėjo, noriai aukojo įvairių saldumynų, kurie buvo išdalinti daugiavaikėms šeimoms ir vienišiems seneliams.  Lauknešėlius su saldumynais gavo 58 vaikai ir 14 vienišų senelių.  Gavusieji dovanas nuoširdžiai dėkojo.

      Prienų dekanato Carito vadovė  Regina Baltrušaitienė.

Tags: 

Prienų parapijos žmonės dalyvavo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju šventėje birželio 25 d.

Birželio 25 d. 14 val. iškilminga procesija į Katedros aikštę atlydėtas Teofiliaus Matulionio sarkofagas.

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas kreipėsi į popiežiaus legatą kardinolą Angelo Amato, prašydamas paskelbti palaimintuoju arkivyskupą ir kankinį Teofilių Matulionį.

Beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Mindaugas Sabonis perskaitė trumpą arkivyskupo Teofiliaus biografiją.

Kardinolas Amato, perskaitė popiežiaus Pranciškaus apaštalinį laišką, kuriame sakoma:

Tags: 

Liepos 30 d. bus švenčiami šv. Onos atlaidai

      Liepos 30 d. mūsų bažnyčioje bus švenčiami šv. Onos atlaidai. Šv. Mišios atlaidų dieną bus aukojamos: 8; 10; 11; suma 12.30 ir vakare 18 val. Po 11 val. šv. Mišių iki sumos vyks Švč. Sakramento adoracija. Prieš sumą bus daroma Eucharistinė procesija. Kviečiame atlaiduose gausiai dalyvauti, įsijungti į procesiją ir džiaugsmingai liudyti savo tikėjimą.

Tags: 

Lietuvos Jaunimo dienų atgarsiai: Prienų jaunimo įspūdžiai

 

Tags: 

Birželio 18 d. - Devintinės, Kristaus Kūno ir Kraujo šventė

Birželio 18 d. - Devintinės, Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. Po sumos šv. Mišių bus daroma tradicinė Devintinių procesija. Po 10 val. šv. Mišių bus šventinami žolynai ir laiminamos šeimos bei vaikai.

Tags: 

Birželio 14 d.- Gedulo ir Vilties diena

Birželio 14 d. - Gedulo ir Vilties diena. Vakare 18 val. melsimės už tremtinius ir politinius kalinius. Po Šv. Mišių vyks Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvų koncertas. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Prienuose vyks renginiai, skirti Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju iškilmėms

                  2016 m. gruodžio 2 d. Vatikano radijas pranešė nuostabią žinią visai Katalikų Bažnyčiai, o ypač brangią Lietuvai. Popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju. Paskutinį kartą palaimintuoju buvo skelbiamas arkivyskupas Jurgis Matulaitis 1987 metais Romoje. Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos