Jūs esate čia

Naujienos

Balandžio 18 d. mokymai tema “Kodėl gerbiame šventųjų relikvijas?”

“Relikvijos yra tai, kas priklausė asmenims, paskelbtiems šventaisiais. Katalikai rūpestingai saugo relikvijas ir jas gerbia. Kartais įvyksta stebuklų meldžiantis prie jų ar prie jų prisilietus.” (www.kunigas.lt)

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Kodėl gerbiame šventųjų relikvijas?” balandžio 18 d., pirmadienį, Prienų parapijos namuose. Lektorius – teologijos mokslų daktaras Benas Ulevičius.

Pradžia 18.30 val.

Tags: 

Parapijos namuose koncertavo Prienų meno mokyklos jaunieji atlikėjai

Pavasarišką sekmadienio rytą į Prienų parapijos namus sugužėjo nemažas būrys vaikų. Tai – Prienų meno mokyklos jaunieji atlikėjai rinkosi į koncertą „Muzikos sparnais per pavasarį“. Linksmai nusiteikę mažieji atlikėjai dainavo daineles apie pavasarį, klausėmės ne tik choro atliekamų dainų, bet ir dueto bei solo  pasirodymų, taip pat buvo galima išgirsti įvairiais muzikos instrumentais atliekamus kūrinius. Vaikai grojo pianinu, smuiku, saksofonu, birbyne, dūdele, gitara, akordeonu.

Tags: 

Balandžio 11 d. Kviečiame pasiklausyti mokymo “Atlaidų dovana”

Dažnai parapijose vykstant atlaidams, į bažnyčias žmonių priguža gerokai daugiau, nei eilinį sekmadienį. Kas ten mus taip vilioja? Kas iš tikrųjų yra tie atlaidai? Kaip jais pasinaudoti savo gerovei?

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Atlaidų dovana” balandžio 11 d., pirmadienį, Prienų parapijos namuose.  Lektorius moralės teologijos dr. kunigas Petras Algirdas Kanapka.

Pradžia 18.30 val.

Tags: 

Balandžio 10 d. parapijos namuose vyks Prienų meno mokyklos vaikų koncertas

Balandžio 10 d. sekmadienį po 10 val. šv. Mišių parapijos namuose vyks Prienų meno mokyklos vaikų koncertas ,,Muzikos sparnais per pavasarį". Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Balandžio 4 d. kviečiame pasiklausyti mokymo “Gailestingumas"

     “Trokštu, kad ateinantys metai būtų persmelkti gailestingumo mums artinantis prie kiekvieno žmogaus ir nešant jam Dievo gerumą ir švelnumą!”- kalbėjo popiežius Pranciškus, paskelbdamas Gailestingumo ypatingąjį jubiliejų.
     Kviečiame pasiklausyti mokymo “Gailestingumas". Kas tai ir kaip juo gyventi?”. Lektorius Prienų parapijos klebonas Jonas Baliūnas.
     Balandžio 4 d., pirmadienį, Prienų parapijos namuose.
     Pradžia 18.30 val.

Tags: 

Nuo pirmadienio ryto iki antradienio mūsų bažnyčioje vyks visos paros Eucharistinė adoracija

Nuo pirmadienio (2016-04-04) 8 val. ryto iki antradienio 8 val. ryto mūsų bažnyčioje vyks visos paros Eucharistinė adoracija, skirta Gailestingumo metams. Kviečiame atrasti laiko ir įsijungti į adoraciją, pabūti maldos vienybėje  prie Eucharistijos dovanos, kuri yra pats Jėzus. Sekmadienį po šv. Mišių bažnyčios prieangyje kviečiame užsirašyti kuriomis valandomis galėsite dalyvauti adoracijoje.
 

Tags: 

Kviečiame pažiūrėti filmą KRISTAUS KANČIA (pakeistas laikas į 14.30)

Kviečiame pažiūrėti filmą KRISTAUS KANČIA (Režisierius Melas Gibsonas)

Kovo 20 d., sekmadienį, 14.30 val. Prienų Kultūros centro 2 a. mažojoje salėje

Tags: 

Didžiojo Tridienio pamaldų tvarka

Didžiojo Tridienio, t.y. Didžiojo Ketvirtadienio, Penktadienio ir Šeštadienio pamaldos – vakarais 17 val.

KOVO 27d. - Šv. Velykos. 
8.00 val. – Prisikėlimo Šv. Mišios. Eucharistinė procesija.
10.30 val. – Šv. Mišios.
18.00 val. – Šv. Mišios.

Naujoje Ūtoje Prisikėlimo Šv. Mišios - 10.30 val.

Kodėl ši savaitė vadinama Didžiąja? skaitykite paspaudę ant nuorodos:

http://www.vydija.lt/kalendorius/kilnojamos/didzioji%20savaite.htm

 

Tags: 

Rekolekcijų dienotvarkė

GAVĖNIOS REKOLEKCIJŲ, VYKSIANČIŲ 2016 m. KOVO 19 –20 DIENOMIS DIENOTVARKĖ

KOVO 19 diena  (šeštadienis)

8.00 val. – rekolekcijų pradžia, himnas 
                  Šv. Dvasiai, Šv. Mišios su homilija (pamokslu);
10.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);
11.45 val. – Kryžiaus kelio malda;
12.30 val. - Šv. Mišios su homilija (pamokslu);
17.00 val. – SUSITAIKINIMO PAMALDOS su individualia išpažintimi, po jų  Šv.               Mišios su homilija (pamokslu).

KOVO 20 diena  (Verbų sekmadienis)

Tags: 

Prašome pervesti 2 % sumokėto pajamų mokesčio mūsų bažnyčiai

Gavėnia - gerų darbų metas. Kreipiamės į visus, kurie dirbate, prašydami pasinaudoti įstatymo numatyta teise pervesti 2 % sumokėto pajamų mokesčio mūsų bažnyčiai. Tai puiki galimybė, neišleidžiant nei vieno papildomo cento, paremti Bažnyčią ir jos veiklą. Prašome užeiti į zakristiją ar kleboniją, užpildysime prašymo formą, tereikės nunešti į mokesčių inspekciją. Tai galima padaryti ir elektroniniu būdu. Esame visiems dėkingi už Jūsų prisidėjimą prie Bažnyčios išlaikymo, jos veiklos ir remontų. Dievas teatlygina!

Prašymai priimami iki gegužės 1 d.

Tags: 

Verbų sekmadienis

      Verbų sekmadienis - antroji rekolekcijų diena. Sumos metu bus šventinamos Verbos ir einama procesija. Visose bažnyčiose bus daroma rinkliava Kunigų seminarijai - klierikų studijoms ir išlaikymui. Prašome pagal išgales prisidėti.

Tags: 

Kovo 14 d. 17.30 val. paskaita-mokymai “Eucharistijos Sakramentas. Liturgija”

Kovo 14 d. 17.30 val. Prienų parapijos namuose kviečiame pasiklausyti kunigo Viliaus Sikorsko (grigališkojo choralo magistras, humanitarinių mokslų daktaras) mokymo “Eucharistijos Sakramentas. Liturgija”. Kaip elgtis, kur kreipti savo mintis ir širdį Šventųjų Mišių metu, kad tas laikas neprailgtų, o taptų tikra dovana? Po mokymo galima pasilikti diskusijoms.

Tags: 

Iš piešinių parodos „Pasivaikščiojimas Vilniaus senamiestyje“ atidarymo...

     Iš piešinių parodos „Pasivaikščiojimas Vilniaus senamiestyje“ Prienų parapijos namuose atidarymo...
     Autorės žodis:
     „Senasis Vilnius... Katedra baltoji...
     Tai mano žemė – mylima, gimtoji!“

Tags: 

Vyko renginiai skirti pasiruošimui Pasaulio Jaunimo dienoms

     Kovo 6 d. Prienų parapijos jaunimas, besiruošiantis vykti į Pasaulio jaunimo dienas, organizavo Kaziuko mugę, piešinių parodos atidarymą bei koncertą, skirtą šv. Kazimiero garbei. Jau nuo ankstyvo ryto aplink bažnyčią buvo girdimas šurmulys – tai jaunimas ruošėsi mugei. Mugės metu buvo galima įsigyti rankų darbo papuošalų, naminių keksiukų, medaus, kitų skanumynų. Kiekvienas galėjo rasti mielą smulkmeną tiek sau, tiek savo artimiesiems.

Tags: 

Balandžio 23 d. piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai

Į piligriminį žygį  Alytus – Pivašiūnai
PALAIMINTI GAILESTINGIEJI, NES JIE SUSILAUKS GAILESTINGUMO (Mt 5,7)
kviečia Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato šeimos centras, Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato tikybos mokytojų metodinis centras, Kaišiadorių   vyskupijos Alytaus dekanato jaunimo centras ir Kaišiadorių vyskupijos Alytaus dekanato katechetikos centras. 
Š.m. balandžio 23 d., šeštadienį, vyks  piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai, skirtas Gailestingumo metams, Pasaulio Jaunimo dienoms, ir Gyvybės dienai paminėti.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos