Jūs esate čia

Naujienos

Trečiadienis - Pelenų diena, gavėnios pradžia

Trečiadienis - Pelenų diena, gavėnios pradžia. Šv. Mišios bus aukojamos: 8; 10 ir 17 val. 10val. Šv. Mišių metu tikinčiųjų galvos bus barstomos pelenais. Pelenų dieną ir visais gavėnios penktadieniais privalomas pasninkas, susilaikome nuo triukšmingų pasilinksminimų. Kiekvieną penktadienį 16.20 val., o sekmadieniais 11.50 val. bus apmąstomi kryžiaus keliai.

Tags: 

Kviečiame į Rožinio maldos grupę

Kviečiame į Rožinio maldos grupę. Renkamės trečiadieniais 18 val. Gintvilės namuose Stadiono g.  Galite atsivesti vaikus, su kuriais mielai  pabendraus aštuonmetė Rytė ir triušis Debesėlis.
Gintvilės tel. Nr. 8 650 70741

Tags: 

Kviečiame jungtis į maldos grupę

Kviečiame jungtis į maldos grupę kiekvieną ketvirtadienį, 17.30 val. parapijos namuose. Kadangi šiuos metus popiežius Pranciškus paskelbė Jubiliejiniais Gailestingumo Metais, tad melsimės Dievo Gailestingumo vainikėlį. Pirmasis susitikimas vasario 4 d. Taip pat šiais Gailestingumo Jubiliejaus Metais kiekvieną ketvirtadienį kviečiame į Švenčiausiojo Sakramento adoraciją. Pradžia 16 val.,  Šv. Mišios 17 val.

Tags: 

11 patarimų, kaip kalbėtis apie Dievą su netikinčiais

Veikiausiai kiekvienas atsidūręs nebažnytinėje aplinkoje dažnai jaučiasi tarsi esantis tarp kūjo ir priekalo, jei turi dalintis savo tikėjimu ar jį ginti. Nemaža dalis mūsų argumentų būna teologiniai, filosofiniai, o geriausiu atveju remiasi patirtimi, kuri nutiko kitam asmeniui. Svetainė „Aleteia“ siūlo keletą patarimų, kaip išgyventi tikėjimą kasdien, nesigėdijant, kalbėti apie Dievą su kitais, ypač tais, kurie netiki.

Tags: 

Alfa kursui pasibaigus: kas yra tikėjimas?

    “Neužmirškime apie mumyse kartais dar sukylantį ilgesį. Atsiminkime, kad ilgesys gali atvesti prie ryšio su tuo, kas yra darnos šaltinis, būtent prie Dievo. Tiek, kiek įeiname į santykį su Dievu, kiek atrandame Jam savyje laiko ir vietos, tiek ir gyvename taip, lyg Jis būtų. Kalbu ne apie kurią nors kitą religiją, bet apie krikščionybę, kurioje Dievas yra įsikūnijęs. Tai reiškia, kad mano santykis su Juo, mano tyla, vietos Jam suradimas visą laiką yra kažkaip susijęs su visais mano santykiais, su vieta ir laiku, kurį skiriu kitiems, su kuriais bendrauju, nesvarbu kur ir kada.

Tags: 

Naujųjų metų sutikimas Prienų parapijoje

    Naujųjų metų sutikimas – viena triukšmingiausių ir įspūdingiausių švenčių, kurią švenčia kiekvienas žmogus nepaisant amžiaus, požiūrio ir kitokių  skirtumų. Palydėti 2015-uosius metus šį kartą nedidelė mūsų grupelė nusprendė maldoje, dėkojant už viską, ką patyrėme praėjusiais metais. Tad savo šventę ir Naujųjų metų laukimą pradėjome Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje, po kurios šventėme Šv. Mišių auką. Šv. Mišios buvo kiek kitokios nei įprasta. Visi dalyvaujantys sėdėjo aplink altorių, dalis mišių vyko lotynų kalba, visi buvome tarsi šeima. Po Šv.

Tags: 

Pamaldos švenčių metu

Kūčių vakarą, gruodžio 24 d. 22 val. – Piemenėlių Šv. Mišios. Giedos Prienų „Ąžuolo“
progimnazijos vaikų choras.
Gruodžio 25 d. – Šv. Kalėdos. Šv. Mišios – 8.00 val.; 10.00 val.; Suma – 12.30 val. ir
vakare 17.00 val.

Tags: 

Lietuvos vyskupų laiškas: „Atsiverkime Gailestingumo jubiliejaus malonei“

Pašaukimas – Dievo skambutis į duris ir kvietimas įsileisti Jį į svečius. Viešpats netikėčiausiais ir paprasčiausiais būdais prašosi būti įleistas į mūsų visų kasdienybę – gyvenimą. Kokią skambučio melodiją per popiežių Pranciškų Jis parenka mums 2015 – 2016 metais? Gailestingumo! Parenka ir ragina nuo šių metų gruodžio 8-osios, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės, iki  2016 metų lapkričio 20-osios – Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės,  veikliai ir vaisingai išgyventi Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus metus.

Tags: 

Advento rekolekcijos vyks gruodžio 19 - 20 dienomis

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 19 - 20 dienomis, t.y. šeštadienį ir IV advento sekmadienį. Rekolekcijas pradėsime šeštadienį vakare 17 val. susitaikinimo pamaldomis. Sekmadienį šv. Mišios bus aukojamos ir pamokslai sakomi kaip įprasta sekmadienio tvarka. Rekolekcijas ves Vilniaus Kunigų seminarijos dėstytojas, katalikų radijo ,,Mažoji studija" redaktorius, vienuolis pranciškonas kun. Julius Sasnauskas. Taigi rūpestingai pasiruoškime adventinei išpažinčiai, dalyvaukime rekolekcijose.

Tags: 

Alfa kurso pabaigos šventė gruodžio 20 dieną

         Mūsų parapijoje vykstantis Alfa kursas jau artėja prie pabaigos, ir gruodžio 20 dieną, sekmadienį, švęs pabaigos šventę. Kviečiame dalyvauti šventėje kiekvieną, norintį  pasidžiaugti drauge su kurso dalyviais bei komanda. Atsiveskite savo šeimų narius, kaimynus, bendradarbius - pabendrauti prie arbatos, pasiklausyti dr. Valdo Mackelos mokymo tema "Kaip savo gyvenimą nugyventi pilnavertškai?", o taip pat užbaigusiųjų kursą liudijimų.
Programa: 10 val. Šventosios Mišios Prienų bažnyčioje ir užbaigusiųjų Alfa kursą liudijimai;

Tags: 

Gruodžo 4 d. vyks vidinio išgydymo pamaldos

Gruodžo 4 d.,  penktadienį, mūsų bažnyčioje vyks vidinio išgydymo pamaldos.

Yra kančia, nuo kurios negalime apsisaugoti. Tai liga, nelaimė, brangaus žmogaus netektis, nemalonumai. Bet yra ir kitokia kančia, kurios galime išvengti. Tai godumas, neapykanta, pavydas, nenoras atleisti, perdėtas įtarumas, noras visur bet kokia kaina pirmauti, priešiškumas, neurotiška baimė. Daugybė žmonių išgyja maldos tarnystės dėka. Visi galime ir turime melsti išgydymo sau ar saviesiems, kad išvengtume nereikalingų kančių, kad vidinis gyvenimas taptų geresnis.

Programa:

Tags: 

Susitikimas su tėvais, kurių vaikai ruošiasi sakramentams

Gruodžio 1 d. vakare 18 val. parapijos namuose vyks tėvų, kurių vaikai ruošiasi sakramentams, susitikimas. Prašome tėvelius būti atsakingais ir dalyvauti susitikime

Tags: 

Š.m. gruodžio 6 d. Prienuose lankysis J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Š.m. gruodžio 6d. (sekmadienį) 10 val. J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukos šv. Mišias, po kurių parapijos namuose įvyks 2016 m. kalendoriaus ,,Eucharistijos stebuklai" ir leidinio ,,Evangelija kasdien" pristatymas. Visus maloniai kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Lapkričio 29 d. - pirmasis advento sekmadienis

Lapkričio 29 d. - pirmasis advento sekmadienis. Rarotų šv. Mišios ryte 8 val. Prieš šv. Mišias 7 30 val. bus giedama Marijos valandos. Po šv. Mišių bus iškilmingai šventinami kalėdaičiai - plotkelės Kūčių vakarienei. Atsiimti plotkeles galėsite prieš ir po šv. Mišių - zakristijoje, o jei kitu laiku, prašome užeiti į kleboniją.

Tags: 

Advento metu vyks Carito labdaros akcija ,, Gerumas mus vienija"

Advento metu vyks kasmetinė Lietuvos Carito labdaros akcija ,,Gerumas mus vienija". Akcijos metu tikintieji kviečiami aukoti labiausiai vargstantiems ir skurstantiems, ligų ar nelaimių ištiktiems paremti, taip išreiškiant savo krikščionišką solidarumą ir meilę artimui. Mūsų parapijos Caritas jūsų lauks antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 14 val. parapijos Carito patalpose.  Už tam tikrą piniginę auką galėsite įsigyti gerumo žvakelę, kurią uždegsite Kūčių vakarienės metu, kaip jūsų atjautos, tikėjimo, šviesos ir meilės ženklą. Žvakeles galėsite įsigyti sekmadieniais po Šv.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos