Jūs esate čia

Naujienos

Advento rekolekcijos vyks gruodžio 19 - 20 dienomis

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 19 - 20 dienomis, t.y. šeštadienį ir IV advento sekmadienį. Rekolekcijas pradėsime šeštadienį vakare 17 val. susitaikinimo pamaldomis. Sekmadienį šv. Mišios bus aukojamos ir pamokslai sakomi kaip įprasta sekmadienio tvarka. Rekolekcijas ves Vilniaus Kunigų seminarijos dėstytojas, katalikų radijo ,,Mažoji studija" redaktorius, vienuolis pranciškonas kun. Julius Sasnauskas. Taigi rūpestingai pasiruoškime adventinei išpažinčiai, dalyvaukime rekolekcijose.

Tags: 

Alfa kurso pabaigos šventė gruodžio 20 dieną

         Mūsų parapijoje vykstantis Alfa kursas jau artėja prie pabaigos, ir gruodžio 20 dieną, sekmadienį, švęs pabaigos šventę. Kviečiame dalyvauti šventėje kiekvieną, norintį  pasidžiaugti drauge su kurso dalyviais bei komanda. Atsiveskite savo šeimų narius, kaimynus, bendradarbius - pabendrauti prie arbatos, pasiklausyti dr. Valdo Mackelos mokymo tema "Kaip savo gyvenimą nugyventi pilnavertškai?", o taip pat užbaigusiųjų kursą liudijimų.
Programa: 10 val. Šventosios Mišios Prienų bažnyčioje ir užbaigusiųjų Alfa kursą liudijimai;

Tags: 

Gruodžo 4 d. vyks vidinio išgydymo pamaldos

Gruodžo 4 d.,  penktadienį, mūsų bažnyčioje vyks vidinio išgydymo pamaldos.

Yra kančia, nuo kurios negalime apsisaugoti. Tai liga, nelaimė, brangaus žmogaus netektis, nemalonumai. Bet yra ir kitokia kančia, kurios galime išvengti. Tai godumas, neapykanta, pavydas, nenoras atleisti, perdėtas įtarumas, noras visur bet kokia kaina pirmauti, priešiškumas, neurotiška baimė. Daugybė žmonių išgyja maldos tarnystės dėka. Visi galime ir turime melsti išgydymo sau ar saviesiems, kad išvengtume nereikalingų kančių, kad vidinis gyvenimas taptų geresnis.

Programa:

Tags: 

Susitikimas su tėvais, kurių vaikai ruošiasi sakramentams

Gruodžio 1 d. vakare 18 val. parapijos namuose vyks tėvų, kurių vaikai ruošiasi sakramentams, susitikimas. Prašome tėvelius būti atsakingais ir dalyvauti susitikime

Tags: 

Š.m. gruodžio 6 d. Prienuose lankysis J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Š.m. gruodžio 6d. (sekmadienį) 10 val. J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukos šv. Mišias, po kurių parapijos namuose įvyks 2016 m. kalendoriaus ,,Eucharistijos stebuklai" ir leidinio ,,Evangelija kasdien" pristatymas. Visus maloniai kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Lapkričio 29 d. - pirmasis advento sekmadienis

Lapkričio 29 d. - pirmasis advento sekmadienis. Rarotų šv. Mišios ryte 8 val. Prieš šv. Mišias 7 30 val. bus giedama Marijos valandos. Po šv. Mišių bus iškilmingai šventinami kalėdaičiai - plotkelės Kūčių vakarienei. Atsiimti plotkeles galėsite prieš ir po šv. Mišių - zakristijoje, o jei kitu laiku, prašome užeiti į kleboniją.

Tags: 

Advento metu vyks Carito labdaros akcija ,, Gerumas mus vienija"

Advento metu vyks kasmetinė Lietuvos Carito labdaros akcija ,,Gerumas mus vienija". Akcijos metu tikintieji kviečiami aukoti labiausiai vargstantiems ir skurstantiems, ligų ar nelaimių ištiktiems paremti, taip išreiškiant savo krikščionišką solidarumą ir meilę artimui. Mūsų parapijos Caritas jūsų lauks antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 14 val. parapijos Carito patalpose.  Už tam tikrą piniginę auką galėsite įsigyti gerumo žvakelę, kurią uždegsite Kūčių vakarienės metu, kaip jūsų atjautos, tikėjimo, šviesos ir meilės ženklą. Žvakeles galėsite įsigyti sekmadieniais po Šv.

Tags: 

Gruodžio 4-5 d. rekolekcijos jaunimui

Gruodžio 4-5 d. vyskupijos jaunimo centras kviečia į rekolekcijas jaunimui Liškiavoje tema "Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo" (Mt 5, 7). Registracija į rekolekcijas iki lapkričio 23 d. Daugiau informacijos galite gauti paskambinę telefonais: 8 671 887 63 arba 8 628 954 75.

Tags: 

Kviečiame registruotis norinčius priimti Sutvirtinimo Sakramentą

       

Norinčius priimti Sutvirtinimo sakramentą, kviečiame registruotis į pasiruošimo grupes. Registracija vyksta sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių parapijos namuose. Sutvirtinimo sakramentas teikiamas sulaukusiems 14 m. ir vyresniems, taip pat ir suaugusiems, kurie dar neesate priėmę. Registracijai reikia turėti krikšto pažymėjimo kopiją.

Tags: 

Kviečiame į Alfa kursą

Dar galima užsirašyti į Alfa kursą. Tai 12 kassavaitinių susitikimų su mokymu, bendravimu prie arbatos ir diskusijomis mažose grupelėse; ir vienas šeštadienis kurso viduryje.

Tags: 

Nuo spalio mėnesio vakarinės šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 17 val.

Nuo spalio mėnesio vakarinės šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 17 val. Spalio mėnuo yra skirtas Rožinio maldai. Kviečiame tikinčiuosius spalio mėnesį kasdien kalbėti Rožinį. Rožinis bus kalbamas po vakarinių šv. Mišių. Įvykdžius įprastines sąlygas galima pelnyti visuotinius atlaidus už bent vienos Rožinio dalies sukalbėjimą bažnyčioje ar drauge šeimoje, kartu bent trumpai apmąstant slėpinius.

Tags: 

Rugsėjo 27 d. minima keliautojų ir vairuotojų diena

Rugsėjo 27 d. minima keliautojų ir vairuotojų diena. Pamąstykime  kiekvienas apie savo atsakomybę keliuose, gerbkime visus eismo dalyvius ir save. 10 val. šv. Mišiose melsimės už žuvusius ir nukentėjusius eismo nelaimėse. Norintiems pašventinsime automobilius.

Tags: 

Kviečiame įsijungti į Šv. Rašto skaitymo grupelę

        Kviečiame tikinčiuosius įsijungti į Šv. Rašto skaitymo grupelę. Susitikimas vyks ateinantį antradienį (rugsėjo 15 d.) 19 val. parapijos namuose . Gilinsimės į savo tikėjimą, Šv. Raštą ir pagal jį bandysime kurti savąjį gyvenimą.

         Nuo spalio mėnesio susitikimai vyks antradieniais 18 val.

Tags: 

Kviečiame ruoštis susitaikymo ir pirmosios šv. komunijos sakramentams

Kviečiame vaikus, besimokančius ketvirtoje klasėje ir vyresnius, ruoštis SUSITAIKYMO IR PIRMOSIOS ŠV. KOMUNIJOS SAKRAMENTAMS. Vaikams, norintiems priimti šiuos sakramentus, reikės dalyvauti vienoje savaitinėje katechezėje ir sekmadienio šv. Mišiose. Registracija katechezei vyksta parapijos namuose (kitoje kelio pusėje prieš bažnyčią) rugsėjo 13; 20; 27 dienomis ir spalio mėn. 4 d. po 10 val. šv. Mišių. Registruojantis reikia turėti Krikšto pažymėjimo kopiją.

Tags: 

Rugpjūčio 24 d. organizuojamas susitikimas su filosofijos mokslų dr. lektore Brone Gudaityte

Rugpjūčio 24 d. 18:30 organizuojamas susitikimas

su filosofijos mokslų daktare lektore Brone Gudaityte.

Tema „Gyvenimo vertybių dialektika“

Lauksime jūsų Prienų parapijos namuose

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos