Jūs esate čia

Naujienos

Vyskupo ir kankinio Blažiejaus minėjimas

Vyskupo ir kankinio Blažiejaus minėjimas vasario 3 d. 18 val Šv. Mišiose bus šventinamos žvakės ir prašysime, kad šv. Blažiejui užtariant, Viešpats apsaugotų nuo gerklės ligų ir kitų susirgimų.

Tags: 

Vasario 3 d. šv. Mišios už „Žiburio“ gimnazijos įkūrėją

Vasario 3 d. 9 val. ryte šv. Mišios už „Žiburio“ gimnazijos įkūrėją ir ilgametį direktorių kan. Peliksą Martišių ir visą gimnazijos bendruomenę.

Tags: 

Prienų dekanato Šeimos centras kviečia į sužadėtinių kursus

Sužadėtiniai rengiami santuokai pagal atnaujintą programą "Dviem yra geriau negu vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti" (Kor. 4, 9 - 10). Tai darbas grupėse, dalijantis patirtimi, atliekant pratimus, sprendžiant situacijas, diskutuojant. Vienas susitikimas trunka apie dvi valandas. Viso yra aštuoni susitikimai:
 

Tags: 

Vasario 2 d. Kristaus paaukojimo šventė

Vasario 2 d. Kristaus paaukojimo šventė (Grabnyčios) ir pašvęstojo gyvenimo diena. Sumos šv. Mišių metu bus šventinamos žvakės.

Tags: 

Tęsiamas kalėdojimas – parapijos lankymas (atnaujinta)

Tęsiamas kalėdojimas – parapijos lankymas.

Sausio 22 d. (trečiadienį)  bus kalėdojama Taikos g. S. Neries g. ir Vytauto g. 55 namas Prienuose.

Sausio 29 d. Vytauto g.  20 namas Prienuose.

Vasario 1 d.  F. Vaitkaus g. II-oji dalis (Prienuose).

Vasario 2 d. Medelyno, Vyturių, Miško, Eglių ir dalis Žalgirio gatvės (Prienuose).

Vasario 8 d. Žemaitės g. Prienuose.

Vasario 9 d. Lenktoji, Pamiškio ir dalis Žaliosios gatvės (Prienuose)

 

 

 

Tags: 

Sausio 23 d. - katechezė tėvams

Sausio 23 d. vakare, 18 val. parapijos namuose vyks katechezė tėvams, kurių vaikai ruošiasi sakramentams.

Tags: 

Sausio 25 d., šeštadienį, kviečiame žiūrėti dokumentinį filmą

Popiežius Pranciškus šiais metais paskelbė liturginę naujovę: jis įrašė Trečiąjį eilinį sekmadienį į liturginį kalendorių kaip Dievo Žodžio sekmadienį. Apie šią naujovę jis paskelbė apaštališkajame laiške APERUIT ILLS apie Dievo žodį krikščionio gyvenime.

Tags: 

Pradedame kalėdojimą - parapijos lankymą

Pradedame kalėdojimą – parapijos lankymą.

Sausio 15 d. (trečiadienį) bus kalėdojama Bagrėno ir Žarijų kaimai.

Sausio 19 d. (sekmadienį) po sumos Šv. Mišių – Sodų, Pievų, Bruknių ir Mėlynių gatvės Prienuose.

Sausio 21 d. – Kauno g. Prienuose

 Sausio 25 d. – F. Vaitkaus gatvės 1-oji dalis.

Dėl aplankymo prašome iš anksto susitarti su parapijos klebonu.

 

Tags: 

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena. Vakaro Šv. Mišiose 18 val. melsimės už tėvynę Lietuvą.

 

Tags: 

Sausio 12 d. Kristaus Krikšto šventė

Sausio 12 d. Kristaus Krikšto šventė. Su šia švente baigiasi Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį paliekama prakartėlė  ir giedamos kalėdinės giesmės iki  vasario 2 d. Viešpaties paaukojimo (Grabnyčių) šventės.

Tags: 

KRISTAUS APSIREIŠKIMO (TRIJŲ KARALIŲ) IŠKILMĖS

Trijų Karalių iškilmę švęsime sausio 6 d.  Šv. Mišios 8 val., 10 val., 18 val.
 

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS KURIJOS PAAIŠKINIMAS DĖL KRISTAUS APSIREIŠKIMO (TRIJŲ KARALIŲ) IŠKILMĖS 

Tags: 

Projektas šeimoms - „Atkurti ir išsaugoti“

     Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre sausio 25 dieną prasidės penkių paskaitų projektas „Atkurti ir išsaugoti“, skirtas šeimoms, susiduriančioms su vaisingumo iššūkiais. Pastebima, jog jiems kylant, bėgant laikui ir vaikelio šeimoje nesulaukiant, kartu ir nežinoma, į ką kreiptis, kaip gauti reikalingą medicininę pagalbą ir rasti priežastis, sukeliančias vaisingumo sutrikimus bei kitas organizmo disfunkcijas.

Tags: 

Pamaldų tvarka Šv. Kalėdų laikotarpyje (atnaujinta)

Gruodžio 24 d. Kūčios

Piemenėlių Šv. Mišios – 22 val.

Gruodžio 25 d.
KRISTAUS GIMIMAS (Šv. Kalėdų I d.)

Šv. Mišios
Votyva – 8 val., jaunimo – 10 val.,
suma – 12:30 val., vakaro – 18 val.

Gruodžio 26 d.
Šv. Steponas kankinys (Šv. Kalėdų II d.)

Šv. Mišios.
Votyva – 8 val., jaunimo – 10 val.,
vakaro – 18 val.

Gruodžio 31 d. Naujųjų metų išvakarės

Padėkos Šv. Mišios – 18 val.

Sausio 1 d.
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMDYTOJOS ŠVENTĖ
(Naujieji metai)

Tags: 

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 21 - 22 dienomis

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 21 - 22 dienomis. Rekolekcijas pradėsime šeštadienį vakare 18 val. Sekmadienį šv. Mišios bus aukojamos ir pamokslai sakomi: 8; 10; 12.30 val. ir vakare 18 val. Dalyvaukime rekolekcijose, daugiau laiko skirkime maldai, rūpestingai pasiruoškime adventinei išpažinčiai. Rekolekcijas ves Marijos radijo programų direktorius kun. Saulius Bužauskas.

Tags: 

Gruodžio 15 d. šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Gruodžio 15 d., sekmadienį, 10 val. šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, po kurių įvyks 2020 m kalendoriaus „Apaštalas Paulius Graikijoje" pristatymas.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos