Jūs esate čia

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro tarybos posėdis

2016 lapkričio 26 d. Prienuose, Parapijos namuose, įvyko atkuriamasis Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo Vilkaviškio vyskupas J.E. Rimantas Norvila, Prienų klebonas, dekanas kan. Jonas Baliūnas, Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro kuratorius, Liudvinavo parapijos kleb. teol. dr. Žydrūnas Kulpys ir vyskupijos dekanatų Šeimų centų atstovai. Susitikimo metu buvo aptarta dabartinė šeimų sielovados situaciją dekanatuose, dalinamasi gerąja patirtimi ir įžvalgomis. Taip pat buvo svarstoma, kaip vyskupijos Šeimos centras, galėtų daugiau padėti dekanatuose besidarbuojantiems savanoriams. Visa tai apjungė ir daug vilties suteikė bendras Eucharistijos šventimas Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Šv. Mišios buvo aukojamos už Vilkaviškio vyskupijos šeimų sielovadą ir visus šioje srityje besidarbuojančius žmones bei jų šeimas. Šv. Mišias aukojo ir homiliją sakė J.E. Rimantas Norvila. Posėdžio pabaigoje dalyviai gavo dovanų B. Groeschel, C.F.R. knygą ‚Žiūrėkite JIS ateina“, kad tokia prasminga ir gili advento pradžia būtų palydima ir pripildyta kasdieniu mąstymu apie mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus gimimą. Apibendrinat šį posėdį visi džiaugėsi, kad buvo tokia galimybė susitikti, dalintis, pastiprinti vieniems kitus. Kitas šeimos centro tarybos posėdis planuojamas pavasarį.

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras nuoširdžiai dėkoja J.E. Rimantui Norvilai už tėvišką rūpestį, globą, pasidalintą išmintį ir buvimą kartu bei Prienų parapijos klebonui kan. Jonui Baliūnui už šiltą ir svetingą priėmimą.

 

Informaciją parengė

Diana Pukelienė

Tags: