Jūs esate čia

Naujienos

Gruodžio 3 d., prasideda adventas

Gruodžio 3 d. pirmasis advento sekmadienis. Bus šventinamas advento vainikas ir kalėdaičiai.

Tags: 

Prasidėjo Caritas vykdoma akcija GERUMAS MUS VIENIJA

* PADOVANOKIME DŽIAUGSMO!

Prasidėjo kasmetinė kalėdinė Caritas vykdoma akcija GERUMAS MUS VIENIJA. Kviečiame įsigyti žvakeles, už kurias surinktos aukos bus skiriamos sunkiai besiverčiantiems žmonėms.

* Šiame kai kur jau prasidėjusiame prieškalėdiniame šurmulyje kviečiame prisiminti, kad Adventas yra šviesaus, ramaus laukimo metas. Nepameskime iš minčių ir iš širdžių tikrosios Kalėdų prasmės.

Tags: 

IŠGYDYMO PAMALDOS LAPKRIČIO 24 D.

Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 18 val. meldžiamės už ligonius:

* Šv. Mišios

* išpažintys

* užtarimo malda

* šlovinimas

* adoracija.

Palaikydami POLA (Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija) iniciatyvą, kviečiame drauge melstis už sergančius onkologinėmis ir kitomis ligomis.

Tags: 

Lapkričio 2-oji - MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (Vėlinės)

Lapkričio 2-oji - MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (Vėlinės). Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Visos Mišios aukojamos už mirusiuosius.

Galima pelnyti visuotinius atlaidus, išpildžius būtinas sąlygas.

Per visą Vėlinių 8-dienį bus aukojamos Mišios už mirusiuosius, kurių vardus galite užrašyti bažnyčios gale prie stalelio.

Galima pelnyti visuotinius atlaidus, išpildžius būtinas sąlygas.

Tags: 

Lapkričio 1-oji - VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ

Lapkričio 1-oji - VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ.

Šv. Mišios sekmadienio tvarka (8, 10, 12.30 ir 18 val.). 18 val. melsimės už mirusiuosius; po Mišių bus gedulinė procesija bažnyčioje.

Tags: 

Spalio 27-ąją, penktadienį, skelbiama PASNINKO ir MALDOS diena.

Spalio 27-ąją, penktadienį, skelbiama PASNINKO ir MALDOS diena. Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis KĖVALAS kviečia atsiliepti į popiežiaus raginimą prašyti taikos pasauliui

----

Mieli broliai ir seserys,

primename Jums popiežiaus raginimą šį penktadienį (spalio 27 d.) skelbti Pasninko ir maldos dieną. Ta proga tą dieną kviečiame dalyvauti pamaldose parapijų bažnyčiose ar rektoratuose ir privačiai melstis už taiką bei žmonių susitaikymą tuose kraštuose, kuriuose vyksta karai.

Tags: 

IŠGYDYMO PAMALDOS SPALIO 27 D.

Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 18 val. meldžiamės už ligonius:

* Šv. Mišios

* išpažintys

* užtarimo malda

* šlovinimas

* adoracija.

Palaikydami POLA (Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija) iniciatyvą, kviečiame drauge melstis už sergančius onkologinėmis ir kitomis ligomis.

Tags: 

Spalis - Rožinio mėnuo

Spalis Rožinio mėnuo. Bažnyčioje rožinį melstis kviečiame šiokiadieniais 17.30 val. ir sekmadieniais 12 val. Prašom ir raginam pasinaudoti šia galinga malda.

Tags: 

Kryžiaus Kelio maldos transliacija per Marijos radiją iš mūsų bažnyčios kiekvieną pirmadienį

Vėl vyks Kryžiaus Kelio maldos transliacija per Marijos radiją iš mūsų bažnyčios kiekvieną pirmadienį 15.20 val. Kviečiame melstis drauge.

Tags: 

Minėsime Pagyvenusių žmonių dieną

Spalio 1 d., sekmadienį, minėsime PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENĄ. Maltiečiai kviečia 18 val. Šv. Mišiose melstis už visus Senjorus, prašant jiems sveikatos ir Dievo palaimos; taip pat už mirusius senelius, kuriuos maltiečiai globojo.

Po šv. Mišių Jaunieji maltiečiai kviečia visus į parapijos namus pasivaišinti ir šiltai pabendrauti prie puodelio arbatos.

Tags: 

Spalio 14 d. renginys skirtas katalikų bažnyčios kronikai paminėti

12.00 val. šv. Mišios

13.00 Prisiminimų popietė Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Dalyvaus Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ

Tags: 

Kviečiame į Alfa kursą, kurį pradėsime spalio 2 d.

Kviečiame į Alfa kursą, kurį pradėsime spalio 2 d. ir pabaigsime iki Kalėdų. Tai 15 susitikimų pirmadieniais ir vienas išvažiuojamasis savaitgalis. Šis kursas yra skirtas tikintiems, netikintiems, ieškantiems, tiesiog smalsiems, trokštantiems žinių, bendrystės ar atsakymų į klausimus.

Alfa kursą ves sesuo Gertrūda.

Tags: 

Rugsėjo 18 d. savo veiklą pristatys veikliųjų žmonių bendrija

Rugsėjo 18 d. po 10 val. šv. Mišių savo veiklą pristatys veikliųjų žmonių bendrija. Kviečiame į parapijos namus pabendrauti prie arbatos.

Tags: 

Rugsėjo 17 d. organizuojama talka

Šeštadienį, rugsėjo 17 d. nuo 11 val. organizuojama talka Prienų bažnyčioje. Tvarkysime bažnyčios vidų (plausime suolus, tvarkysime bažnyčią). Kviečiame prisijungti.

Tags: 

Rugsėjo 9 d. vykstame į Mergelės Marijos gimimo atlaidus Šiluvoje

Rugsėjo 9 d., šeštadienį, vykstame į Mergelės Marijos gimimo atlaidus Šiluvoje. Išvyksime 9 val. nuo bažnyčios. Kviečiame registruotis zakristijoje prieš ar po Mišių arba skambinti tel. 861415515 kunigui Vaidotui.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos