Jūs esate čia

PAMALDOS

Šv. MIŠIOS:
• Sekmadieniais – 8, 10, 12.30 ir 18 val.
• Šiokiadieniais – 8 ir 18 val.
• Šeštadieniais – 8, 10, ir 18 val.

Šeštadieniais ir sekmadieniais 10 val. - jungtinės šv. Mišios aukojamos už mirusiuosius ir gyvuosius.
Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje.
Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesių sekmadieniais 9–10 val.
Gegužinės pamaldos – šiokiadieniais 17.30 val., sekmadieniais po sumos šv. Mišių.
Birželinės pamaldos – šiokiadieniais 17.30 val., sekmadieniais po sumos šv. Mišių.
Rožinio malda – spalio mėnesį šiokiadieniais 17.30 val., sekmadieniais po sumos šv. Mišių.
Kryžiaus kelias – gavėnios metu penktadieniais 17.20 val., sekmadieniais 11.45 val.
Atlaidai
Viešpaties Apsireiškimo – antrą sekmadienį po Kalėdų.
Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).
Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).