Jūs esate čia

Naujienos

Liepos 26d. mūsų parapijoje vyko šv. Onos atlaidai

Liepos 26d.  mūsų parapijoje vyko šv. Onos atlaidai.
Šv. Ona, melski už mus!

 

Tags: 

Atsisveikinome su kun. Vitalij Volodkovič

Praeitą sekmadienį (06-07) atsisveikinome su kun. Vitalij Volodkovič, dvejus metus tarnavusiu mūsų parapijoje ir aktyviai dalyvavusiu bendruomenės gyvenime.
Šį sekmadienį (06-14) naujoje tarnystėje pasitikome kun. Valdemarą Mačį. Palydėkime maldoje.

Tags: 

Dėl sužadėtinių pasirengimo Santuokos sakramentui Vilkaviškio vyskupijoje

Šiuo metu pasirengimo Santuokos sakramentui kursai dekanatų šeimos centruose nevyksta.
Sužadėtiniams, planuojantiems santuoką artimiausiais mėnesiais, sudarėme sąlygas pasiruošti nuotoliniu būdu.
Visus norinčius lankyti pasirengimo Santuokos sakramentui kursus informuojame kad:

Sudaromos grupės, kurios  bus ruošiamos video seminarų pagalba. Taip pat yra ir individualaus ruošimo galimybė.

Video seminarus ir individualų rengimą organizuoja Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras.

Dekanatuose video seminarai ir nuotolinis pasiruošimas nebus vykdomi.

Tags: 

2020-06-07 vyko Pirmosios šv. Komunijos šventė mūsų parapijoje

Tags: 

Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d.

Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, Bažnyčia po truputį grįžta prie įprastinės pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos. Nuo 2020 m. birželio 1 d. laikomasi šių nuostatų:

Pirma, bažnyčiose turi būti išlaikytas saugus atstumas tarp žmonių.

Tags: 

Dvasinės pratybos kasdienybėje "Eik į savo kambarėlį"

Kartą vienas pranašas atvyko į miestelį su pilna pintine nedidelių maišelių ir paskelbė, kad turi
ypatingų sėklų. Žmonės klausinėjo, kuo jos ypatingos? Pranašas paaiškino, kad kasdien reikia pasėti
po vieną sėklelę, rytą palaistyti, o vakare vėl sėti naują. Po kiekvieno atlikto darbo dėkoti Dievui už Jo
pagalbą. Dievas pats pasirūpins, kad jos sudygtų ir augtų. Žmonės vėl klausinėjo, koks augalas išaugs
iš tų sėklų. Pranašas atsakė, kad tik Dievas tai žino, bet tie, kurie taip jas sėjo, įsitikino, kad šios sėklos

Tags: 

Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją į ranką?

Atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją valstybėje bei užsienio šalių patirtį, Lietuvos vyskupų konferencija laikinai pakeitė šv. Komunijos priėmimo Lietuvoje tvarką: nuo 2020 m. balandžio 24 d. šv. Komunija dalijama tik į ranką. Lietuvoje anksčiau nebuvo šv. Komunijos priėmimo į ranką praktikos, tad čia pateikiama keletas patarimų ir taisyklių, padėsiančių taisyklingai ir su pagarba tai padaryti:

•    ant delnu į viršų ištiestos dešinės rankos uždedama kairioji ranka (taip pat delnu į viršų) taip, kad abu delnai sudarytų kryžių;

Tags: 

Šv. Mišių laikas mūsų bažnyčioje

Šv. Mišių laikas mūsų bažnyčioje:

Šiokiadieniais

8 val., 18 val.

Šeštadieniais

8 val., 10 val., 18 val.

Šį Sekmadienį (gegužės 10 d.)

8 val.

10 val. - bus tiesioginė transliacija per mūsų Facebook paskyrą.

SVARBU:

Šv. Mišiose dalyvaujame laikydamiesi visų saugos taisyklių.

- Atėję į bažnyčią dezinfekuojame rankas su dezinfekciniu skysčiu, kurį rasite bažnyčios gale ant staliuko.

- Ateiname į bažnyčią su apsauginėmis kaukėmis.

Tags: 

Dėl sekmadienio šventimo

Informacija apie LVK nutarimus

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai susirinko į nuotolinį posėdį, kurio metu tartasi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, kurias iki šiol yra nustačiusi Lietuvos vyskupų konferencija, atsižvelgdama į kompetentingų tarnybų rekomendacijas. Šalyje švelninant įvairius ribojimus nuspręsta:

- nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems;

Tags: 

Nuo birželio 27 d. švelninami karantino apribojimai. Lietuvos vyskupai priėmė sprendimus

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas:  

Tags: 

Parama parapijai ir šv. Mišių užsakymo tvarka

Jeigu šiuo sunkiu metu norėtumėt užsakyti Šv. Mišias telefonu arba el. p.: jbaliunas@gmail.com prašome sakyti ar rašyti Jūsų pageidaujamą intenciją už ką... (pvz: Vyto 1 met., Stasio 30 d. , gyv. int. Marijai prašant Dievo palaimos ir sveikatos ir t.t. ). Nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją galima pervesti į parapijos sąskaitą,   tik mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti  „Auka už Mišias".

Norėdami paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms, galime aukoti internetu mokėjimo paskirtyje nurodydami „Auka“ .

Tags: 

Tiesioginės šv. Mišių transliacijos

Tiesioginės š. Mišių transliacijos per parapijos facebook paskyrą: https://www.facebook.com/Prien%C5%B3-Kristaus-Apsirei%C5%A1kimo-parapija-1164668760351050/

Tags: 

Balandžio 5 d., Verbų sekmadienį, 10 val. tiesioginė Šv. Mišių transliacija iš Prienų Bažnyčios

Balandžio 5 d., Verbų sekmadienį, 10 val. tiesioginė Šv. Mišių transliacija iš Prienų Bažnyčios per facebook. Nuoroga: https://www.facebook.com/Prien%C5%B3-Kristaus-Apsirei%C5%A1kimo-parapija...

 

 

 

Tags: 

Praktinės nuorodos dėl Didžiosios savaitės ir Velykų tridienio šventimo bei kitų aktualijų pandemijos sąlygomis

2020 m. kovo 27 d.

Tags: 

Kovo 29 d. 10 val. tiesioginė Šv. Mišių transliacija iš Prienų Bažnyčios

Kovo 29 d. 10 val.  tiesioginė Šv.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos