Jūs esate čia

Naujienos

Tęsiamas parapijiečių kalėdojimas

Vasario 17 d. bus kalėdojama Žemaitės gatvė.

Vasario 20 d. - Strielčių kaimas.

Vasario 24 d. - Kudirkos gatvė.

Tags: 

Vasario 18 d. nuo 15 val. vyks Adoracija bažnyčioje

Kviečiame vaikus, kurie ruošiasi Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, bei jų tėvelius į Švč. Sakramento adoraciją. Adoracija - tai buvimas, bendravimas, šlovinimas, atsiprašymas, prašymas, dėkojimas ir susitikimas su gyvuoju Kristumi savo širdies tyloje. Adoracija vyks vasario 18 d. sekmadienį 15 val. bažnyčioje. Vaikams tęsis iki pusvalandžio. Po to bus tęsiama iki 17 val. - vakarinių Šv. Mišių. Tokia adoracija numatoma kiekvieno mėnesio III-jį sekmadienį. Leiskime Kristui apkabinti mūsų vaikus ir patirti Jo dievišką gerumą.

Tags: 

Vasario 14 d. PELENŲ TREČIADIENIS (Pelenė). ​GAVĖNIOS PRADŽIA

Vasario  14 d. PELENŲ TREČIADIENIS (Pelenė). ​GAVĖNIOS PRADŽIA.

Pamaldos vyks 8.00; 10.00 ir vakare 17 val. Šv. Mišių metu bus šventinami pelenai, kurie barstomi ant tikinčiųjų galvų. Tai kvietimas atsiversti, pradedant šį atgailos metą. Pelenų dieną ir visais gavėnios penktadieniais privalomas pasninkas, susilaikome nuo triukšmingų pasilinksminimų. Kryžiaus Kelio apmąstymas penktadieniais 16:20 val. ir sekmadieniais 11:50 val.

Tags: 

Vasario 13 d. 17.30 val. parapijos salėje vyks katechezė, skirta tėvams

Mieli tėveliai, kurių vaikų ruošiasi Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, maloniai jus kviečiame į katechezę skirtą tėvams, kuri vyks vasario 13 d. antradienį 17.30 val. parapijos namų salėje.

 

Tags: 

Vasario 11 d. - Pasaulinė ligonių diena.

Vasario 11 d., sekmadienis - šv. Jono Pauliaus II-ojo paskelbta Pasaulinė ligonių diena. Tą dieną pasimelskime už sergančius, juos aplankykime..

Tags: 

Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai

Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai

Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Kokia šio veiksmo prasmė?

Lietuvos paaukojimas Švč. Mergelei Marijai – tai tikėjimo veiksmas, kuriuo:

– išreiškiame pasitikėjimą Marija, kurią Jėzus mums patikėjo kaip Motiną, nuo kryžiaus sakydamas šv. Jonui: „Štai tavo Motina!“ (Jn 19, 27);

Tags: 

Vasario 5 d. - šv. mergelės ir kankinės Agotos minėjimas

Vasario 5 d. - šv. mergelės ir kankinės Agotos minėjimas. Bus šventinama duona ir vanduo, kaip priemonė prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo.

Tags: 

Tęsiamas parapijiečių kalėdojimas

Vasario 5 d. bus kalėdojama Pačiudiškių kaimas.

Vasario 7 d. - Dariaus ir Girėno gatvė.

Vasario 10 d. - Vaitkaus gatvės II dalis.

Vasario 11 d. - Lenktoji, Pamiškio ir dalis Žalgirio gatvės.

 

Tags: 

Vasario 3 d. šv. vyskupo ir kankinio Blažiejaus minėjimas

Šeštadienį  šv. vyskupo ir kankinio Blažiejaus minėjimas. 17 val. Šv. Mišiose bus šventinamos žvakės ir prašysime, kad šv. Blažiejui užtariant, Viešpats apsaugotų nuo gerklės ligų ir kitų susirgimų.

Tags: 

Vasario 2 d. švęsime Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventę

Vasario 2 d. (penktadienį) švęsime Kristaus PAAUKOJIMO (Grabnyčių) šventę ir PAŠVĘSTOJO gyvenimo dieną. Ryte 8 val. ir vakare 17 val. Šv. Mišios ir žvakių šventinimas. 9 val. Šv. Mišios bus aukojamos už "Žiburio" gimnazijos įkūrėją ir ilgametį direktorių kan. Feliksą Martišių, bei gimnazijos bendruomenę: mirusius mokytojus, mokinius, prašysime bendruomenės nariams Dievo palaimos bei sveikatos. Kviečiame dalyvauti esamus ir buvusius bendruomenės narius ir kartu pasimelsti.

Tags: 

Vyksta parapijiečių kalėdojimas

Sausio 21 d. bus kalėdojama: Žaliakalnio, Miško, Eglių, Vyturių ir Medelyno gatvės.

Sausio 23 d. - Taikos ir S. Nėries gatvės.

Sausio 24 d. - Vytauto gatvės 20 namas.

Sausio 25 d. - Maironio gatvė.

Sausio 31 d. - Šiauliškių kaimas.

Vasario 3 d. - Vaitkaus gatvės 1-oji dalis.

Vasario 4 d. - Pošvenčio kaimas.

 

Tags: 

Sausio 27 d. Marijampolės bazilikoje vyks pal. Jurgio Matulaičio minėjimas

Ateinantį šeštadienį Marijampolės bazilikoje vyks pal. Jurgio Matulaičio minėjimas. Tai Palaimintojo mirties - gimimo dangui diena, ypatingai švenčiama Marijampolės bazilikoje prie Palaimintojo relikvijų, kurio dalyviai tą dieną turi galimybę įprastinėmis sąlygomis pelnyti visuotinius atlaidus. Pagrindinės Šv. Mišios 12 val.

Tags: 

Sausio 21 d. Kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją

Kviečiame vaikus, kurie ruošiasi I Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, bei jų tėvelius į Švč. Sakramento adoraciją. Adoracija - tai buvimas, bendravimas, šlovinimas, atsiprašymas, prašymas, dėkojimas ir susitikimas su gyvuoju Kristumi savo širdies tyloje. Adoracija prasidės šį sekmadienį (2018 01 21) 15 val. bažnyčioje. Vaikams tęsis iki pusvalandžio. Po to bus tęsiama iki 17 val. - vakarinių Šv. Mišių. Tokia adoracija numatoma kiekvieno mėnesio III-jį sekmadienį. Leiskime Kristui apkabinti mūsų vaikus ir patirti Jo dievišką gerumą

Tags: 

Prasideda parapijiečių kalėdojimas

Sausio 14 d.į po sumos Šv. Mišių bus kalėdojama: Sodų, Mėlynių, Pievų ir Bruknių gatvės.

Tags: 

Sausio 14 d. 11 val. bažnyčioje vyks atminties valanda, skirta Laisvės gynėjų dienai

Sausio 14 d., sekmadienį, 11 val. bažnyčioje vyks atminties valanda, skirta Laisvės gynėjų dienai. Aktoriaus ir režisieriaus Algirdo Latėno poezijos skaitymai ,,Svietiškos giesmės Lietuvai". Kviečiame dalyvauti. 

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos