Jūs esate čia

Naujienos

Pradedama vaikų ir jaunuolių registracija Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui

     Pradedama mūsų parapijoje vaikų (sulaukusių 10 m.) ir jaunuolių (sulaukusių 13 m.)
registracija į pamokas ruoštis Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui.
Registruotis galima bažnyčioje arba mokykloje pas tikybos mokytojus. Apie pirmą susitikimą
bus pranešta vėliau.

Tags: 

Penktadieniais vyks Šv. Rašto grupelės susitikimai

     Penktadieniais, po Šv. Mišių, parapijos namuose vyks Šv. Rašto grupelės susitikimai.
Kviečiame visus, kurie nori pasigilinti į tai, ką Dievo Žodis man kalba šiandien.

Tags: 

Rugpjūčio 16 d. sutikome naująjį kleboną kun. Vaidotą Labašauską.

Sekmadienį, rugpjūčio 16 d., mūsų parapijoje sutikome naująjį kleboną kun. Vaidotą Labašauską. Šv. Mišių metu naujasis klebonas prašė prisiminti jį maldoje ir palaikyti naujoje tarnystėje.

 

Tags: 

Rugpjūčio 9 d. atsisveikinome su klebonu kun. kan. Jonu Baliūnu

Rugpjūčio 9 d., atsisveikinome su septyniolika metų mūsų parapijoje tarnavusiu klebonu kun. kan. Jonu Baliūnu ir išlydėjone jį į naują tarnystę Metelių Kristaus Atsimainymo parapijoje bei Kryžių Švč Mergelės Marijos Rožinio Karalienės diecezinėje šventovėje.
Šventėme padėkos šv. Mišias, kurių metu dėkojome už tuos praėjusius metus, už augimą kartu, bendras patirtis ir nuveiktus mažus ir didelius darbus.
Homilijos metu kun. kan. Jonas Baliūnas kalbėjo: „Peržvelgdamas savo 17 metų kunigišką tarnystę tarsi kino juostą, matau daug gražių prasmingų įvykių bei patirčių.

Tags: 

Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose

2020 m. liepos 31 d.

Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes.

Tags: 

Liepos 26d. mūsų parapijoje vyko šv. Onos atlaidai

Liepos 26d.  mūsų parapijoje vyko šv. Onos atlaidai.
Šv. Ona, melski už mus!

 

Tags: 

Atsisveikinome su kun. Vitalij Volodkovič

Praeitą sekmadienį (06-07) atsisveikinome su kun. Vitalij Volodkovič, dvejus metus tarnavusiu mūsų parapijoje ir aktyviai dalyvavusiu bendruomenės gyvenime.
Šį sekmadienį (06-14) naujoje tarnystėje pasitikome kun. Valdemarą Mačį. Palydėkime maldoje.

Tags: 

Dėl sužadėtinių pasirengimo Santuokos sakramentui Vilkaviškio vyskupijoje

Šiuo metu pasirengimo Santuokos sakramentui kursai dekanatų šeimos centruose nevyksta.
Sužadėtiniams, planuojantiems santuoką artimiausiais mėnesiais, sudarėme sąlygas pasiruošti nuotoliniu būdu.
Visus norinčius lankyti pasirengimo Santuokos sakramentui kursus informuojame kad:

Sudaromos grupės, kurios  bus ruošiamos video seminarų pagalba. Taip pat yra ir individualaus ruošimo galimybė.

Video seminarus ir individualų rengimą organizuoja Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras.

Dekanatuose video seminarai ir nuotolinis pasiruošimas nebus vykdomi.

Tags: 

2020-06-07 vyko Pirmosios šv. Komunijos šventė mūsų parapijoje

Tags: 

Dėl pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos nuo 2020 m. birželio 1 d.

Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. Laikydamasi visų saugumo reikalavimų, Bažnyčia po truputį grįžta prie įprastinės pamaldų ir sakramentų teikimo tvarkos. Nuo 2020 m. birželio 1 d. laikomasi šių nuostatų:

Pirma, bažnyčiose turi būti išlaikytas saugus atstumas tarp žmonių.

Tags: 

Dvasinės pratybos kasdienybėje "Eik į savo kambarėlį"

Kartą vienas pranašas atvyko į miestelį su pilna pintine nedidelių maišelių ir paskelbė, kad turi
ypatingų sėklų. Žmonės klausinėjo, kuo jos ypatingos? Pranašas paaiškino, kad kasdien reikia pasėti
po vieną sėklelę, rytą palaistyti, o vakare vėl sėti naują. Po kiekvieno atlikto darbo dėkoti Dievui už Jo
pagalbą. Dievas pats pasirūpins, kad jos sudygtų ir augtų. Žmonės vėl klausinėjo, koks augalas išaugs
iš tų sėklų. Pranašas atsakė, kad tik Dievas tai žino, bet tie, kurie taip jas sėjo, įsitikino, kad šios sėklos

Tags: 

Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją į ranką?

Atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją valstybėje bei užsienio šalių patirtį, Lietuvos vyskupų konferencija laikinai pakeitė šv. Komunijos priėmimo Lietuvoje tvarką: nuo 2020 m. balandžio 24 d. šv. Komunija dalijama tik į ranką. Lietuvoje anksčiau nebuvo šv. Komunijos priėmimo į ranką praktikos, tad čia pateikiama keletas patarimų ir taisyklių, padėsiančių taisyklingai ir su pagarba tai padaryti:

•    ant delnu į viršų ištiestos dešinės rankos uždedama kairioji ranka (taip pat delnu į viršų) taip, kad abu delnai sudarytų kryžių;

Tags: 

Šv. Mišių laikas mūsų bažnyčioje

Šv. Mišių laikas mūsų bažnyčioje:

Šiokiadieniais

8 val., 18 val.

Šeštadieniais

8 val., 10 val., 18 val.

Šį Sekmadienį (gegužės 10 d.)

8 val.

10 val. - bus tiesioginė transliacija per mūsų Facebook paskyrą.

SVARBU:

Šv. Mišiose dalyvaujame laikydamiesi visų saugos taisyklių.

- Atėję į bažnyčią dezinfekuojame rankas su dezinfekciniu skysčiu, kurį rasite bažnyčios gale ant staliuko.

- Ateiname į bažnyčią su apsauginėmis kaukėmis.

Tags: 

Dėl sekmadienio šventimo

Informacija apie LVK nutarimus

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai susirinko į nuotolinį posėdį, kurio metu tartasi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, kurias iki šiol yra nustačiusi Lietuvos vyskupų konferencija, atsižvelgdama į kompetentingų tarnybų rekomendacijas. Šalyje švelninant įvairius ribojimus nuspręsta:

- nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems;

Tags: 

Nuo birželio 27 d. švelninami karantino apribojimai. Lietuvos vyskupai priėmė sprendimus

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas:  

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos