Jūs esate čia

Naujienos

Gruodžio 8 d. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmė

Gruodžio 8 d. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmė. Šv. Mišios
8.00, 10.00 ir 18.00 val.

Tags: 

Kviečiame į Alfa kursą

Alfa kurse gali dalyvauti kiekvienas, kuris ieško atsakymų į jam rūpimus klausimus, jaučiasi vienišas ar nori atrasti gyvenimo prasmę. Tai mokymai apie krikščionybę, bendrystė ir diskusijos.

Alfa kursas vyks Prienų parapijos namuose, Kęstučio 16, pirmadieniais, 18 val. (11 susitikimų).
Pirmasis susitikimas spalio 4 d.

Kurso vadovas Gediminas Olsevičius
Dvasinis vadovas kunigas Vaidotas Labašauskas..
Registracija Tel. 8 650 79073, el. p. bite@wilara.lt (Danutė)

Tags: 

Šv. Onos atlaidai

Atlaiduose pagerbę Jėzaus senelius, prieniškiai dar porą valandų bendravo agapėje, kurioje pristatytas Alfa kursas, pasidalinta liudijimais, pasveikinti pernykščio Alfa kurso absolventai.

Tags: 

Liepos 25 d. šv. Onos atlaidai Prienų bažnyčioje

Liepos 25 d. šv. Onos atlaidai Prienų bažnyčioje.
Šv. Mišios bus aukojamos 8,10,12.30, ir 18 val.
Prieš 12.30 šv. Mišias eisime Švenčiausiojo Sakramento procesijoje. Po šv. Mišių - agapė bažnyčios šventoriuje, kurios metu pristatysime Alfa kursą, kurso komandą bei talkininkus, išgirsime baigusių Alfa kursą liudijimus. Susipažinsime su šiuo metu parapijoje vykstančiomis veiklomis, bendrausime ir vaišinsimės.
Prašome aktyviai įsijungti į procesiją, atsivesti vaikus, jaunimą

Tags: 

Sakralinės muzikos koncertas Prienų bažnyčioje liepos 6 d.

Liepos 6 d. 12.00 bus aukojamos Šv. Mišios už Lietuvą. Prieš šv. Mišias ir po jų sakralinės muzikos festivalis "Džiaugsmas pasauliui". Dalyvauja Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios gospel choras ir Prienų "Žiburio" gimnazijos choras.

Liepos 9 d. 18.00 Šv. Mišios už POLA (pagalba onkologiniams ligoniams asociacija) ir visus sergančiuosius.

Tags: 

Birželio 14 d. renginiai gedulo ir vilties dienai atminti

18.00 Šv. Mišios trėmimų aukoms pagerbti.
Po šv. Mišių renginys bažnyčioje, kurį organizuoja Prienų kultūros ir laisvalaikio centras.

Tags: 

Birželio 13 d. švęsime Šv. Antano Paduviečio atlaidus

Birželio 13 d. švęsime Šv. Antano Paduviečio atlaidus, kuriuos praves kun. Mindaugas Martinaitis. Švč. Sakramento procesija vyks prieš sumos Šv. Mišias.

Tags: 

Birželio 11 d. Švč. Jėzaus Širdies iškilmė

Penktadienį Švč. Jėzaus Širdies iškilmė, vakare 18.00 Šv. Mišios už POLA (Pagalba onkologiniams ligoniams asociaciją) ir visus sergačiuosius. Šv. Mišiose gros šlovintojas Evaldas Pukelis iš Marijampolės.

Tags: 

Birželio 6 d. Tėvo diena

Visą savaitę nuo birželio 6 d. melsimės už gyvus ir mirusius tėvus aukotojų intencijomis.

Tags: 

A†A MONS. JUOZAS UŽUPIS (1929 – 1952 – 2021)

2021 m. balandžio 17 d., Prienų ligoninėje, mirė monsinjoras Juozas Užupis.
Monsinjoras Juozas Užupis gimė 1929 m. sausio 23 d. Vidgirių kaime, Šakių rajone.
1936 – 1942 m. mokėsi Griškabūdžio pradžios mokykloje, 1942 – 1948 m. Šakių gimnazijoje.
1948 – 1953 m. studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.
1952 m. rugsėjo 21 d. buvo pašventintas kunigu.
Monsinjoras Juozas Užupis darbavosi šiose pareigose:
nuo 1953 m. gegužės 18 d. – Radviliškio parapijos vikaras;
nuo 1956 m. balandžio 1 d. – Žalpių parapijos klebonas;

Tags: 

Didžiojo Tridienio pamaldų tvarkaraštis

Didžiojo Tridienio pamaldos.

Didysis Ketvirtadienis:
Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18.00 val.

Didysis Penktadienis:
Kyžiaus kelias 17.15 val.
Kristaus Kančios pamaldos 18.00 val.

Didysis Šeštadienis:
Velyknakčio Šv. Mišios 20.00 val.

Velykų Sekmadienis:
Prisikėlimo Šv. Mišios 08.00 val.
10.00 val., 12.30 val., 18.00 val.

II Velykų diena: 08.00 val. 10.00 val., 12.30 val., 18.00 val.

Didįjį Penktadienį ir Didįjį Šeštadienį nuo 10.00 val. vyks Švč. Sakramento adoracija

Tags: 

Kovo 27-28 d. kviečiame į susikaupimo dienas

Kovo 27-28 d. mūsų parapijos bažnyčioje vyks susikaupimo dienos.
Pradžia šeštadienį 14.00 konferencija
14.45 mąstymas
16.30 Susitaikinimo pamaldos
18.00 Šv. Mišios
Sekmadienį Šv. Mišios įprastu laiku, tarp Šv. Mišių adoracija iki vakaro Šv. Mišių.
Visą dieną bus klausoma Išpažinčių.

Tags: 

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems (INFO 33)

2021 m. vasario 12 d.

Brangūs broliai ir seserys,

netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kviečia iš naujo atrasti šį metą kaip malonės laiką, kaip galimybę įžengti į artimą bendrystę su Dievu, į bendrystę, kurios jókios grėsmės iš mūsų negali atimti.

Tags: 

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

2021 m. sausio 29 d.

Brangūs tikintieji,

„dar trumpa, trumpa valandėlė, ir ateis laukiamasis, ir neužtruks“ (Žyd 10, 37). Tokius žodžius skaitome šios dienos šv. Mišių pirmajame skaitinyje iš Laiško žydams. Šis skaitinys kviečia nepamesti pasitikėjimo, prisimenant ir ankstesnius, jau pasibaigusius kentėjimus. Dievas niekada neapleidžia Juo pasitikinčių.

Tags: 

Devyndienis už Lietuvos vyskupus

2021-01-18
Artėjant mūsų mylimo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio liturginei šventei (sausio 27 d), jungiamės ir visus norinčius kviečiame prisijungti prie iniciatyvos – melstis bendra intencija už mūsų vyskupus, kad palaimintasis Jurgis juos užtartų, o Šventoji Dvasia drąsintų, stiprintų ir vestų.
Beje, pal. Jurgis Matulaitis ganytojo pareigas ėjo tuo metu, kai prieš šimtą metų Lietuvoje ir Europoje siautėjo dar baisesnė pandemija – „ispaniškas gripas“!

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos