Jūs esate čia

Baigėsi Alfa kursas. Dalyvės pasidalinimas

„Dievas ateina pas mus per dalykus, kuriuos geriausiai pažįstame ir galime lengviausiai patikrinti – per mūsų kasdienio gyvenimo dalykus.“ (Jonas Paulius II)

Vienas iš tų paprastų dalykų yra Alfa kursas.

Gruodžio 19 d., sekmadienį, po 10.00 val. Šv. Mišių Prienų Bažnyčioje vyko Alfa kurso suaugusiems baigiamoji šventė. Į šventę parapijos namų salėje susirinko gausus būrys Alfa kursą sėkmingai baigusiųjų bei jų artimųjų ir draugų. Šventės metu šlovinome Dievą giesmėmis, meldėmės, dėkojome, klausėmės mokymo ir baigusių Alfa kursą žmonių liudijimų, ką jiems davė Alfa kursas, vaišinomės prie bendro vaišių stalo, dalinomės įspūdžiais, patirtimis, diskutavome, susipažinome su naujais žmonėmis. Alfa kurso dalyviai gavo „diplomus“, geriausiai lankusieji buvo apdovanoti dovanomis. Visi buvo laimingi, linksmi bei kupini ryžto eiti tikėjimo keliu, kurį parodė Šventoji Dvasia bei Jėzus Kristus.

Kas nori pažinti Dievą, tikrai Jį pažins. Dievas veda mus pažinimo keliu tik reikia Juo sekti ir pasitikėti. Tas kelias labai paprastas ir gražus. Gražus, nes tai meilės kelias, nes Dievas yra meilė, tiesa ir tikėjimas.

Alfa kurso dalyvė Vilija Bičinskienė

Tags: