Jūs esate čia

Naujienos

Parama parapijai ir šv. Mišių užsakymo tvarka

Jeigu šiuo sunkiu metu norėtumėt užsakyti Šv. Mišias telefonu arba el. p.: jbaliunas@gmail.com prašome sakyti ar rašyti Jūsų pageidaujamą intenciją už ką... (pvz: Vyto 1 met., Stasio 30 d. , gyv. int. Marijai prašant Dievo palaimos ir sveikatos ir t.t. ). Nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją galima pervesti į parapijos sąskaitą,   tik mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti  „Auka už Mišias".

Norėdami paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms, galime aukoti internetu mokėjimo paskirtyje nurodydami „Auka“ .

Tags: 

Tiesioginės šv. Mišių transliacijos

Tiesioginės š. Mišių transliacijos per parapijos facebook paskyrą: https://www.facebook.com/Prien%C5%B3-Kristaus-Apsirei%C5%A1kimo-parapija-1164668760351050/

Tags: 

Balandžio 5 d., Verbų sekmadienį, 10 val. tiesioginė Šv. Mišių transliacija iš Prienų Bažnyčios

Balandžio 5 d., Verbų sekmadienį, 10 val. tiesioginė Šv. Mišių transliacija iš Prienų Bažnyčios per facebook. Nuoroga: https://www.facebook.com/Prien%C5%B3-Kristaus-Apsirei%C5%A1kimo-parapija...

 

 

 

Tags: 

Praktinės nuorodos dėl Didžiosios savaitės ir Velykų tridienio šventimo bei kitų aktualijų pandemijos sąlygomis

2020 m. kovo 27 d.

Tags: 

Kovo 29 d. 10 val. tiesioginė Šv. Mišių transliacija iš Prienų Bažnyčios

Kovo 29 d. 10 val.  tiesioginė Šv.

Tags: 

Malda su popiežiumi ir ypatingas palaiminimas „Urbi et Orbi“ kovo 27 d. 19 val.

Penktadienį 19 val. Lietuvos laiku popiežius Pranciškus iš Šv. Petro aikštės Vatikane tikintiesiems suteiks ypatingąjį palaiminimą „Urbi et Orbi“ („Miestui ir pasauliui“). Jis tai padarys atsižvelgdamas į nepaprastąją padėtį, kurioje šiuo metu yra atsidūrusi visa žmonija dėl Covid-19 pandemijos.

Popiežiaus maldą ir palaiminimą „Miestui ir pasauliui“ tiesiogiai internetu transliuos Vatican News svetainė (dešinėje viršuje), LRT - televizija ir radijas.

Tags: 

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

2020 m. kovo 19 d.

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

Mieli tikintieji, norime pateikti kelias praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis.

Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius, tačiau taip pat – ir naujas galimybes. Kiekvienoje situacijoje stengiamės tikėjimu atpažinti Dievo artumą ir dalyvauti Jo gailestingojoje meilėje. Ieškodami iškylančių klausimų sprendimo, išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems. Būkime degančiu žiburiu, kuris šviečia visiems (plg. Mt 5, 15).

Tags: 

Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos

2020 m. kovo 14 d.

Tags: 

Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso

2020 m. kovo 13 d.

Mieli broliai ir seserys,

Į Europą atkeliavo ir plinta koronavirusas, sukeliantis COVID-19 ligą. Šios ligos atvejai užfiksuoti ir Lietuvoje. Kviečiu šio iššūkio akivaizdoje nuoširdžiai melstis vieni už kitus: už Lietuvoje ir visame pasaulyje sergančius, juos gydančius ir slaugančius bei valstybėse sprendimus priimančius žmones.

Ne vienas Jūsų pastarosiomis dienomis teiravotės, kokių priemonių bažnyčiose, parapijų namuose ir kituose sielovados centruose imtis, kad apsisaugotume patys ir apsaugotume kitus nuo koronaviruso infekcijos.

Tags: 

Kovo 13 d. vaikų Pirmoji Išpažintis

Kovo 13 d. 16  val. bažnyčioje vyks vaikų, kurie ketvirtadieniais ir penktadieniais lanko katechezes, Pirmoji Išpažintis. Kviečiame dalyvauti ir tėvus.

Tags: 

Kovo 11 d. kviečiame švęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-ąsias metines

Kovo 11 d. kviečiame švęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-ąsias metines. Ryte 8 val. bus aukojamos šv. Mišios už Lietuvą.

Tags: 

Kovo 10 d. kviečiame tėvus, kurų vaikai ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui, į susirinkimą

Mieli tėveliai, kurių vaikai ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui, kviečiame jus į susirinkimą skirtą tėvams. Susirinkimas vyks kovo 10 d. po vakarinių šv. Mišių parapijos namų salėje.

Tags: 

Kviečiame gavėnios metu eiti Kryžiaus kelią

Kiekvieną gavėnios penktadienį  17.20 val., o sekmadieniais 11.45 val. bažnyčioje einamas Kryžiaus kelias.

Tags: 

Kovo 6 d. vaikų Pirmoji Išpažintis

Kovo 6 d. 16.30 val. bažnyčioje vyks vaikų, kurie antradieniais ir trečiadieniais lanko katechezes, Pirmoji Išpažintis. Kviečiame dalyvauti ir tėvus.

Tags: 

Kovo 5 d. kviečiame į katechezę tėvams

Mieli tėveliai, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, kviečiame jus į katechezę (skirtą tėvams). Katechezė vyks kovo 5 d. 18 val. parapijos namų salėje.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos