Jūs esate čia

Naujienos

Vyksta parapijiečių kalėdojimas

Sausio 21 d. bus kalėdojama: Žaliakalnio, Miško, Eglių, Vyturių ir Medelyno gatvės.

Sausio 23 d. - Taikos ir S. Nėries gatvės.

Sausio 24 d. - Vytauto gatvės 20 namas.

Sausio 25 d. - Maironio gatvė.

Sausio 31 d. - Šiauliškių kaimas.

Vasario 3 d. - Vaitkaus gatvės 1-oji dalis.

Vasario 4 d. - Pošvenčio kaimas.

 

Tags: 

Sausio 27 d. Marijampolės bazilikoje vyks pal. Jurgio Matulaičio minėjimas

Ateinantį šeštadienį Marijampolės bazilikoje vyks pal. Jurgio Matulaičio minėjimas. Tai Palaimintojo mirties - gimimo dangui diena, ypatingai švenčiama Marijampolės bazilikoje prie Palaimintojo relikvijų, kurio dalyviai tą dieną turi galimybę įprastinėmis sąlygomis pelnyti visuotinius atlaidus. Pagrindinės Šv. Mišios 12 val.

Tags: 

Sausio 21 d. Kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją

Kviečiame vaikus, kurie ruošiasi I Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, bei jų tėvelius į Švč. Sakramento adoraciją. Adoracija - tai buvimas, bendravimas, šlovinimas, atsiprašymas, prašymas, dėkojimas ir susitikimas su gyvuoju Kristumi savo širdies tyloje. Adoracija prasidės šį sekmadienį (2018 01 21) 15 val. bažnyčioje. Vaikams tęsis iki pusvalandžio. Po to bus tęsiama iki 17 val. - vakarinių Šv. Mišių. Tokia adoracija numatoma kiekvieno mėnesio III-jį sekmadienį. Leiskime Kristui apkabinti mūsų vaikus ir patirti Jo dievišką gerumą

Tags: 

Prasideda parapijiečių kalėdojimas

Sausio 14 d.į po sumos Šv. Mišių bus kalėdojama: Sodų, Mėlynių, Pievų ir Bruknių gatvės.

Tags: 

Sausio 14 d. 11 val. bažnyčioje vyks atminties valanda, skirta Laisvės gynėjų dienai

Sausio 14 d., sekmadienį, 11 val. bažnyčioje vyks atminties valanda, skirta Laisvės gynėjų dienai. Aktoriaus ir režisieriaus Algirdo Latėno poezijos skaitymai ,,Svietiškos giesmės Lietuvai". Kviečiame dalyvauti. 

Tags: 

Kviečiame į katechezę, skirtą tėvams

Mieli tėveliai, kurių vaikų ruošiasi Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, maloniai jus kviečiame į katechezę skirtą tėvams, kuri vyks sausio 9 d., ateinantį antradienį 17.30 val. parapijos namų salėje.

Tags: 

Sausio 8 d., pirmadienį, švęsime Kristaus Krikšto šventę

Sausio 8 d., pirmadienį, švęsime Kristaus Krikšto šventę. Šv. Mišios bus aukojamos ryte 8 val. ir vakare 17 val. Baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį bažnyčiose " Betliejus" laikomas ir kalėdinės giesmės giedamos iki Grabnyčių šventės, t.y. vasario 2d.

Tags: 

Po Trijų Karalių šventės pradedamas kalėdojimas - parapijos lankyms

Po Trijų Karalių šventės pradėsime kalėdojimą - parapijos lankymą. Todėl jau dabar prašome kaimų, gatvių, daugiabučių namų ar laiptinių atstovus ateiti susitarti dėl aplankymo datos ir laiko.

 

Tags: 

Sausio 7 d. - Trijų Karalių šventė

Sausio 7 d. - Trijų Karalių šventė. Mūsų bažnyčioje bus švenčiami tituliniai Kristaus Apsireiškimo pasauliui - Trijų Karalių atlaidai. Sumos metu bus šventinamos simbolinės dovanos: auksas, smilkalai ir kreida. 

Tags: 

Sausio 1-oji - Naujieji metai

Sausio 1-oji - Naujieji metai, Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos šventė ir Pasaulinė taikos diena. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val., suma 12.30 val. ir vakare 17 val. Pirmąją N. Metų dieną ryte 8 val. Šv. Mišių nebus. Prieš sumą bus giedamas himnas ,,O Dvasia, Viešpatie, nuženk". Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant himną.

Tags: 

2017 m. gruodžio 31 d. vakaro pamaldos

Vakare, užbaigiant metus, 17 val. bažnyčioje vyks padėkos pamaldos. 22 val. - Eucharistinė adoracija, o 23 val. šv. Mišios, pasitinkant Naujuosius 2018 metus. 

Tags: 

2017 m. gruodžio 31 d. - Šventosios Šeimos šventė

2017 m. gruodžio 31 d., sekmadienis - Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas. Meldžiame mūsų šeimoms Dievo palaimos, ištvermės sunkumuose.  Po 10 val. Šv. Mišių kviečiame šeimas, kurios priėmę Santuokos sakramentą, atnaujinti santuokinius pasiryžimus ir priimti palaiminimą.

Tags: 

Grupelė Prienų piligrimų išvyko į vienos dienos kelionę

Gruodžio 2 d., prieš įžengiant į adventinį laiką, grupelė Prienų piligrimų išvykome į vienos dienos kelionę Kaišiadorių kryptimi. Šią kelionę suorganizavo Lietuvos Krikščioniškojo Gyvenimo Prienų grupė. Kadangi tiek apie bendruomenę, kuri šiemet švenčia atkūrimo 50-metį, tiek apie Prienuose jau trečius metus veikiančią grupelę mažai kas žinojo, tad kelionės pradžioje buvo pristatyta ši veikla. Toliau važiavome melsdamiesi už taiką pasaulyje, šeimose, kiekvienoje širdyje, už Prienų žmones; į bendrą maldą sudėjome ir kiekvienas savo širdžių troškimus bei dėkojimus.

Tags: 

Advento rekolekcijos vyks gruodžio 16 - 17 d

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 16 - 17 dienomis. Rekolekcijas pradėsime šeštadienį, gruodžio 16 d. vakare 17 val. susitaikinimo pamaldomis. Sekmadienį šv. Mišios bus aukojamos: 8; 10; 12.30 ir vakare 17 val. Rekolekcijas ves Telšių Kunigų seminarijos rektorius, teologijos  dr. kun. Ramūnas Norkus. 

Tags: 

Gruodžio 10 d. lankysisi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Gruodžio 10 d. sekmadienį 10 val. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, po kurių įvyks 2018 m. kalendoriaus ,,Švč. Mergelę Mariją menantys ženklai" pristatymas. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos