Jūs esate čia

Naujienos

Šv. Antano Paduviečio atlaidai birželio 12 d

Mūsų parapijoje Šv. Antano Paduviečio atlaidai bus švenčiami birželio 12 d.
Juos praves Kazlų Rūdos parapijos klebonas kun. Žydrūnas Kulpys.

Tags: 

Birželio 5 d. Tėvo diena ir Sekmines

Birželio 5 d. švesime Tėvo dieną ir Šv, Dvasios atsiuntimo iškilmę (Sekmines). Mišių metu melsimės už gyvus ir mirusius tėvus. Mišios bus aukojamos visą savaitę po to už gyvus ir mirusius tėvus.
Po 10.00 val. Šv. Mišių bus koncertas, kurį atliks saksofonistų kvartetas.

Tags: 

Gegužės 1 d. motinos diena

Sekmadienį (gegužės 1 d.) švenčiame Motinos dieną ir per šv. Mišias melsimės už gyvas ir mirusias motinas. Po šv. Mišių bus laiminamos mūsų mamos.

Tags: 

Didžioji savaitė ir Šv. Velykos. Pamaldų tvarka

Did. Ketvirtadienis Šv. Mišių ryte nebus, vakare Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios 18.00
Did. Penktadienį Kristaus Kančios pamaldos 18.00, 17.15 Kryžiaus Kelio pamaldos
Did. Šeštadienį Velyknakčio Šv. Mišios 20.00
Velykų Prisikėlimo Mišios 8.00 kitos Mišios sekmadienio tvarka: 10.00, 12.30, 18.00
II Velykų diena Šv. Mišios sekmadienio tvarka

Tags: 

Verbų sekmadienis balandžio 10 d.

Ketvirtadienį (kovo 7 d. 11,30 Rožinio malda ir 12.00 Šv. Mišios, kurias transliuos per Marijos radiją.
Penktadienį (kovo 8 d.) 18.00 melsimės už onkologinius ligonius ir visus sergančiuosius.
Sekmadienį (balandžio 10 d.) švęsimime Verbas, rinkliava bus daroma seminarijai ir sielovadiniams projektams paremti.

Tags: 

Gavėnios rekolekcijos balandžio 2 d.

Rekolekcijos prasidės šeštadienį (balandžio 2d.)
Šv. Sakramento adoracija po 10 val. Šv. Mišių nuo 11.00 val.
Kviečiami vis asmeniniam pasibuvimui su Kristumi.
16.00 val konferencija/mąstymas
17.00 atgailos pamaldos
18.00 Šv. Mišios
Sekmadienį (balandžio 3d.)
Kunigas Mindaugas Martinaitis Mišiose sakys pamokslus ir klausys išpažinčių.
Visus maloniai kviečiame dalyvauti rekolekcijose ir ruoštis Velykų iškilmės šventimui

Tags: 

Malda už Tėvynę Kovo 11 d.

Kviečiame dalyvauti šv. Mišiose kovo 11 d. 11 val. Melsimės už Tėvynę. Vėliau vyks programa Prienų m. Laisvės aikštėje.

Tags: 

Kviečiame leistis į Bažnyčios atsinaujinimo – sinodinę kelionę

2021 metų gale popiežius Pranciškus pakvietė visus leistis į Bažnyčios atsinaujinimo – sinodinę kelionę, truksiančią dalinėse Bažnyčiose iki 2022 m. rugpjūčio. Šios kelionės tikslas: įsiklausyti į Dievo tautos balsą, siūlant kiekvienam – ypač tiems, kurie dėl įvairių priežasčių yra nutolę nuo Bažnyčios – galimybę išreikšti save ir būti išgirstiems, siekiant prisidėti prie Dievo tautos – Bažnyčios kūrimo.
2021 spalio 17 d. Lietuvos vyskupai paragino visus įsijungti į šią kelionę. Visą informaciją apie tai galima rasti internetinėje svetainėje sinodas.katalikai.lt

Tags: 

Baigėsi Alfa kursas. Dalyvės pasidalinimas

„Dievas ateina pas mus per dalykus, kuriuos geriausiai pažįstame ir galime lengviausiai patikrinti – per mūsų kasdienio gyvenimo dalykus.“ (Jonas Paulius II)

Vienas iš tų paprastų dalykų yra Alfa kursas.

Tags: 

Kalėdų laiko pamaldų tvarka

Gruodžio 24 d. Bernelių Šv. Mišios – 22 val.
Gruodžio 25 d. Kalėdų Šv. Mišios – 8, 10, 12.30 ir 18 val.
Gruodžio 26 d. – Kalėdų II dienos Šv. Mišios – 8, 10, 12.30 ir 18 val.
Gruodžio 31 d. 18.00 val. Padėkos Šv. Mišios
Sausio 1 d. Sekmadienio tvarka. 8.00; 10.00; 12.30; 18.00

Tags: 

Gruodžio 12 d. 10.00 valandą Šv. Mišias aukos jo ekscelencija vysk. Eugenijus Bartulis

Sekmadienio 10.00 valandos Šv. Mišias aukos jo ekscelencija vysk. Eugenijus Bartulis ir po Šv. Mišių pristatys savo išleistą kalendorių, kurį taip pat bus galima įsigyti.

Tags: 

Gruosžio 11 d. (šeštadienį) prasideda advento rekolekcijos

Šeštadienį I-ji rekolekcijų diena
14.00 Konferencija, mąstymas ir Švč. Sakramento adoracija
17.00 atgailos pamaldos
18.00 Šv. Mišios
Sekmadienį II- ji diena, rekolekcijas praves kun. Mindaugas Martinaitis

10.00 valandą Šv. Mišias aukos jo ekscelencija vysk. Eugenijus Bartulis ir po Šv. Mišių pristatys savo išleistą kalendorių, kurį taip pat bus galima įsigyti.

Tags: 

Gruodžio 8 d. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmė

Gruodžio 8 d. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmė. Šv. Mišios
8.00, 10.00 ir 18.00 val.

Tags: 

Kviečiame į Alfa kursą

Alfa kurse gali dalyvauti kiekvienas, kuris ieško atsakymų į jam rūpimus klausimus, jaučiasi vienišas ar nori atrasti gyvenimo prasmę. Tai mokymai apie krikščionybę, bendrystė ir diskusijos.

Alfa kursas vyks Prienų parapijos namuose, Kęstučio 16, pirmadieniais, 18 val. (11 susitikimų).
Pirmasis susitikimas spalio 4 d.

Kurso vadovas Gediminas Olsevičius
Dvasinis vadovas kunigas Vaidotas Labašauskas..
Registracija Tel. 8 650 79073, el. p. bite@wilara.lt (Danutė)

Tags: 

Šv. Onos atlaidai

Atlaiduose pagerbę Jėzaus senelius, prieniškiai dar porą valandų bendravo agapėje, kurioje pristatytas Alfa kursas, pasidalinta liudijimais, pasveikinti pernykščio Alfa kurso absolventai.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos