Jūs esate čia

Birželinės pamaldos

*Birželinės pamaldos - kiekvieną vakarą 17.40 val.

*Visą savaitę (aštuondienį) meldžiamės už gyvus ir mirusius tėvus.

*Kiekvieną ketvirtadienį nuo 9 val. iki 18 val. vyksta Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Kviečiame ateiti bet kuriuo metu pabūti tylioj maldoj.

Tags: