Jūs esate čia

Kitoks Naujųjų metų sutikimas Prienų parapijoje

     Naujųjų metų šventė yra viena ryškiausių švenčių metuose. Paprastai tai būna ta metų naktis, kurią praleidžiame ne miegodami, o užsiimdami triukšmingais pasilinksminimais.Šį kartą palydėti 2014-uosius metus ir sutikti Naujuosius 2015-uosius, kvietė mūsų parapijos vikaras kun. Arnas. Šventė prasidėjo likus dar porai valandų iki Naujųjų sutikimo.   Bažnyčioje nuo 22 val. vyko švenčiausiojo Sakramento adoracija. Po jos prasidėjo šv. Mišios, kurios buvo kiek kitokios nei įprasta. Visi dalyvaujantys šv. Mišiose sėdėjo aplink altorių, kaip viena didelė šeima. Dar vienas šių šv. Mišių ypatumas buvo choras, kurį sudarė visi susirinkusieji.
     Šv. Mišioms dar nesibaigus už lango pasigirdo pirmieji fejerverkų šūviai ir pasirodė pirmosios šviesos. Tokiame garsų ir šviesų fone priėmėme Bažnyčios palaiminimą, Mišias baigėme giesme „Džiaugsmingų šv. Kalėdų“ ir išskubėjome į lauką.
     Parapijos namų kieme kun. Arnas iššovė įspūdingus fejerverkus, po to deginome šaltąsias ugneles ir ėjome į parapijos namus, kur gėrėme arbatą, vaišinomės saldumynais, dalinomės ką tik patirtais įspūdžiais. Kartu linksmai sutikę naujuosius metus išsiskirstėme į savo namus.
     Tad, nors iš pirmo žvilgsnio ir atrodytų, kad šiame, Naujųjų 2015-ųjų metų sutikime nebuvo nieko išskirtinio, juk buvo fejerverkai, linksmas pasibuvimas, tačiau iš tiesų, šis sutikimas buvo kitoks, sutikimas būnant kartu su Dievu, išskirtinėje aplinkoje ir su išskirtiniais žmonėmis, kurie išdrįso Naujuosius Metus sutikti kitaip.
     Tikimės, kad ne tik šių metų sutikimas, bet ir patys metai bus kitokie, išskirtiniai, tikri pašvęsto gyvenimo metai.
Paulina Stravinskaitė

Tags: