Jūs esate čia

Mirė Šilavoto parapijos klebonas kunigas Remigijus Gaidys

Liepos 22 d. po sunkios ligos mirė Šilavoto parapijos klebonas kunigas Remigijus Gaidys. Pašarvotas Šilavoto bažnyčioje. Šv. Mišios bus aukojamos liepos 24 d. 9 val. ir 18 val. ir liepos 25 d. 10 val. Po to išlydimas į Jonavą, kur bus palaidotas.

Kviečiame melstis.

 

Tags: