Jūs esate čia

Kviečiame Naujuosius Metus sutikti KITAIP!

KVIEČIAME Naujuosius Metus sutikti KITAIP!

Įprasta per metų slenkstį žengti triukšmingai ir linksmai. Mes siūlome alternatyvą - džiugiai, bet netriukšmingai.

Kviečiame švęsti PADĖKOS MIŠIAS su Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos bendruomene ir dvasininkais.

Gruodžio 31 d. 22.30 val. Mišios bažnyčioje; po to - laikas, skirtas reflektuoti praėjusius metus ir nutiesti projekcijas į ateinančius.

Tags: