Jūs esate čia

Aktuali informacija dėl sutvirtinimo sakramento

Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centras vasario mėnesį planuoja pradėti nuotolinius kursus pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui tiems tikintiesiems, kurie planuoja 2024 m. priimti santuoką Vilkaviškio vyskupijoje. Šiuose kursuose gali dalyvauti tik užsienyje gyvenantys ar dėl kitų rimtų priežasčių negalintys pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui įprastu būdu Katechumenato centruose.

Į šią programą bus priimami tik tie tikintieji, kuriems juos tuokiantieji kunigai įsipareigos gyvai pravesti tris temas gyvo susitikimo metu: 1) Atgailos sakramentas; 2) Šv. Mišios. Eucharistijos liturgija; 3) Sutvirtinimo sakramento liturgija.

 

Suaugusiųjų užsienyje gyvenančių (sužadėtinių) rengimas Sutvirtinimo sakramentui

Šis pasiruošimas yra skirtas tiems suaugusiems, kurie gyvena (dirba) užsienyje ir kurių sutartas Santuokos sakramento priėmimas yra 2024 m. Vilkaviškio vyskupijos parapijos. 

Pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui katechezėse gali dalyvauti:

·        užsienyje gyvenantys asmenys, kurių sutarta santuokos vieta yra Vilkaviškio vyskupijos parapijos;

·        asmenys, kurių darbo grafikas niekaip nesuderinamas su katechumenato centrų pasiruošimo laiku (pvz. tolimųjų reisų vairuotojai);

Susitikimus koordinuoja ir veda Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro darbuotojai ir specialiai tam suburta komanda.

Katechezės būdas mišrus. 11 susitikimų nuotoliniu būdu Zoom platformoje ir 2-3 susitikimai gyvai su siutimą išdavusiu kunigu.

Katechezės pradžia 2024 m. vasario 21 d. (trečiadienis)

Registracija vyksta iki 2024 m. vasario 21 d.

Registracijai reikia pateikti: 

1.      Krikšto sakramento pažymėjimo kopiją (tinka Jūsų per Krikštą gautas pažymėjimas);

2.      Klebono siuntimą. Siuntimą išduoda klebonas, kurio parapijoje esate sutarę santuokos priėmimą. Siuntimo formuliarą gali užpildyti pats kandidatas, o klebonas pasirašo ir pats, arba kandidatas pristato į Parapinės katechezės centrą adresu J. Bendoriaus g. 3, Marijampolė, arba el. paštu sakramentai@vk.lcn.lt, arba Vilkaviškio vyskupijos Kuriją kun. Linui Baltrušaičiui (siuntimo formą rasite priede). SIUNTIMĄ PRIVALOMA PRISTATYTI IKI PROGRAMOS PRADŽIOS.

3.      Užpildyti registracijos anketą internete. Registracijos anketą rasite pagal šią nurodą: https://forms.gle/Qc2SV1biNyGpRCU47 

4.      Registracija patvirtinama kai, yra pristatyti visi dokumentai, pervesta auka programos išlaidoms padengti. Tik atlikus pilną registraciją gausite ZOOM prisijungimo nuorodą.

Dalyviai, lankantys šias katechezes turės:

1.      Dalyvauta visuose mokymuose. (praleidus mokymą reikės atlinkti užduotis savarankiškai)

2.      Bent kartą savaitėje dalyvauti šv. Mišiose. 

Programos trukmė: 11 savaičių nuotolinių susitikimų ir 2-3 susitikimai su kunigu gyvai prieš priimant Sutvirtinimo sakramentą. Nuotolinių susitikimų planuojama pabaiga gegužės 8 d. Vieno susitikimo trukmė iki 1,5 val. 

Auka už pasirengimo kursus yra 30 – 50 eurų vienam asmeniui už visą kursą (aukos yra skiriamos apmokėti kursų rengimo ir metodinės medžiagos išlaidas). Aukas prašome pervesti į Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro sąskaitą LT43 7044 0901 0094 7950 pavedimo paskirtyje nurodant „auka Sutvirtinimo programai“

Baigus katechezės programą bus išduodama kursų baigimo pažyma. Viena pažymos kopija siunčiama klebonui, kuris išdavė siuntimą, kita - kursų dalyviui. 

Papildoma informacija: 

referentė Lina Mažeikaitė tel. +370-674-54153, el. p. sakramentai@vk.lcn.lt

Kun. Linas Baltrušaitis tel. +370 676 14421, el. p. vkkurija@gmail.com 

 

Tags: