Jūs esate čia

ORGANIZACIJOS

CARITAS

Caritas – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės. Caritas savo veikloje remiasi

Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.

Lietuvos Caritas – tai savanoriškas pagalbos artimui sambūris, kurio narių daugumą (95 proc.) sudaro savanoriai. Pagrindinė Lietuvos Caritas veikla – teikti socialines paslaugas.

Veikla

Atsižvelgdamas į Lietuvos žmonių socialinius poreikius, Lietuvos Caritas ruošia ir įgyvendina naujas programas, apimančias kelias ar visas vyskupijas. Tokiomis programomis siekiama ištirti skausmingiausias skurdo bei

atskirties problemas, pasiūlyti visuomenei praktinius šių problemų sprendimo modelius.

Mūsų veikla neįsivaizduojama ir be kasdieninės pagalbos skurstantiems, badaujantiems. Lietuvos Caritas kasdien maitina vaikus, benamius, kitus socialiai remtinus žmones. Organizacijos atstovai padeda į skurdą

patekusioms šeimoms, slaugo ligonius, dirba su moterimis, tapusiomis prostitucijos aukomis, gatvės vaikais, lanko kalinius ir padeda „prigyti laisvėje“ grįžusiems iš kalėjimų, globoja senelius ir neįgaliuosius.

Lietuvos Caritas darbuotojai, savanoriai gerai žino Lietuvos situaciją, turi patirties ir įgūdžių suteikti žmonėms ne vienkartinę užuojautą ir labdarą, bet realią pagalbą; padėti visuomenės „atstumtajam“ atsitiesti,

susigrąžinti žmogiškąjį orumą ir žmogaus vardo vertą gyvenimą.

Kęstučio g. 16 A, 59129 Prienai
Tel. (319) 5 23 73

ŠEIMOS CENTRAS

SUTUOKTINIŲ PARENGIMAS SANTUOKOS SAKRAMENTUI

Tikslas - supažindinti sužadėtinius su bažnyčios mokymu apie santuoką, Šeimą, lytiškurną, Šeimos planavimą ir gyvybę, padėti sužadėtiniams dar giliau pažinti vienas kitą, suvokti svarbiausias vertybes gyvenant

šeimoje, galimus pasikeitimus bei išbandymus po santuokos.
Sužadėtinių laukia 4 užsiėmimai, kurie vyksta kiekvieną PIRMADIENĮ 18:00 val. Prienų parapijos namuose, Kęstučio g. 16. Vieno susitikimo trukmė nuo 1 ik 2 val. Susitikimuose analizuojamos 8 temos:
Kas mums svarbu?
Bendravimas ir bendrystė.
Krikščioniškas požiūris į lytiškumą.
Vaisingumo pažinimas. Gyvenimas iki gimimo.
Dievas ir Bažnyčia.
Priesaika ir kitos temos.
(Sutuoktiniai kviečiami kreiptis į Šeimos Centrą likus trims mėnesiams iki santuokos).

  Programą veda Prienų dekanato šeimos centro vadovė Rita ir Vytautas Stravinskai. Telefonas pasiteirauti +370 645 96211, el. paštas rita@prienai.lt

VEIKLIŲJŲ ŽMONIŲ BENDRIJA

           Lietuvos Veikliųjų Žmonių Bendrija (LVŽB) - tai nuostabi, krikščioniška nepelno organizacija, turinti ypatingą pašaukimą bei unikalią struktūrą, gautą iš Dievo, to pašaukimo įgyvendinimui. Jaunam amerikiečiui fermeriui Demosui Šakirjanui 1952 m. Dievas parodė regėjimą, kuris šiuo metu pildosi. Tai buvo daugybė vyrų iš visų kontinentų ir tautų, skirtingų kultūrų, kurie, būdami dvasiškai mirę, atgyja po Dievo prisilietimo ir pripildyti Šventosios Dvasios jėga, išlaisvinti ir išvaduoti stovi drauge švytinčiais veidais ir iškėlę rankas garbina Viešpatį.
          Bendrija išaugo ir paplito po visą pasaulį. Būdama tarptautine bendrija, ji kartu išlieka ir asmeninio bendravimo organizacija, nes vietinių susirinkimų metu kiekvienas krikščionis turi puikias galimybes bendrauti su kitais tos pačios profesijos ar socialinio sluoksnio atstovais.
         Bendrija pasiekia vyrus, kurie kitu būdu nepriima evangelijos. Štai kodėl bendrijos banketuose, vyrų susirinkimuose, konferencijose, žurnaluose akcentuojami asmeniniai liudijimai žmonių, dirbančių bet kurį pasaulietinį darbą. Kiekvienas krikščionis vyras, sutinkantis su pagrindiniu bendrijos pareiškimu, gali tapti jos nariu. Nėra jokių apribojimų dėl priklausymo kuriai nors denominacijai arba bažnyčiai.
        Lietuvoje pirmasis skyrius pradėjo veiklą 1993 m. Kauno mieste.
        MISIJA
            Laimėti vyrus Jėzui Kristui visose tautose;
            Kviesti vyrus grįžti pas Dievą;
            Padėti vyrams pasikrikštyti Šventojoje Dvasioje ir augti dvasiškai;
            Lavinti vyrus ir padėti jiems išpildyti Didįjį Pašaukimą;
            Suteikti galimybę krikščioniškam bendradarbiavimui;
            Labiau suvienyti visus Kristaus Kūno narius.
            Lietuvos Veikliųjų Žmonių Bendrija (LVŽB) nepradeda naujų bažnyčių. Bendrija yra tik remiančia ranka jau egzistuojančioms bažnyčioms.
          Telefonas pasiteiravimui: +37064021976 (Irmantas). Daugiau apie šią bendriją galite pasiskaityti internetiniame puslapyje www.vzb.lt

LIETUVOS KRIKŠČIONIŠKOJO GYVENIMO BENDRUOMENĖS PRIENŲ GRUPĖ

Tai pasauliečių asociacija, kurios ištakos siekia šv. Ignaco Lojolos laikus. Daugelis pasauliečių vis labiau jaučia kvietimą užmegzti asmeninį ryšį su Kristumi ir ieško kelių, kaip tai padaryti. KG bendruomenės nariams šv, Ignaco Dvasinės Pratybos yra tas kelias, kuriame jie sutinka Dievą ir pagilina savo pašaukimą. NUO 2014M. KASMET RENGIAMAS „ALFA KURSAS“ Danutė 8 650 79073, bite@wilara.lt Dvasinės pratybos „EIK Į SAVO KAMBARĖLĮ“ Danutė 8 650 79073, bite@wilara.lt

ANONIMINIŲ ALKOHOLIKŲ GRUPĖ

KATALIKIŠKAS JUDĖJIMAS GLORIOSA TRINITA