Jūs esate čia

Alfa kursą baigė antra lankytojų grupė

Alfa kursą baigė antra lankytojų grupė

Sekmadienį į šv. Mišias Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčioje susirinkę parapijiečiai galėjo išgirsti Alfa kurso, vykusio Prienų parapijos namuose, lankytojų asmeniškus liudijimus apie tai, kaip jie vienuolikos kassavaitinių susitikimų metu susipažino su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir sutvirtino savo tikėjimą.

Šį pavasarį Alfa kursą baigė jau antroji šešiolikos lankytojų grupė. Po pamaldų parapijos namuose vykusios šventės metu jiems buvo įteikti pažymėjimai, linkint  nenustoti ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus, “nerti gilyn” į tikėjimą. “Tikėjimas turi augti kartu su mumis  visą gyvenimą,” – pabrėžė Alfa kurso užsiėmimų vadovas Gediminas Olsevičius.

“Lankydama kursus, giliau pažinau Dievą, išmokau, kaip reikia melstis. Pradėjau savarankiškai skaityti Šventąjį raštą, buvo labai įdomu. Nustebino Naujajame Testamente aprašyti Jėzaus stebuklai, tai sutvirtino tikėjimą Dievo malone,” - sakė viena kursų dalyvė.

 “Kursų dėka supratau, kad  jeigu kyla troškimas ko nors imtis, reikia kreiptis Šventosios Dvasios pagalbos, išgirdau apie kliūtis, dėl kurių ši pagalba neateina, tai – mūsų pačių abejonės, baimė, nevertumo jausmas,” – liudijo kita kursų lankytoja.

Pasak jos, didžiausia šio laikmečio rykštė yra vienatvė, o Alfa kursas suteikia galimybę susirasti bendraminčių, bendrauti, pasidalinti patirtimi, išsakyti savo mintis ir būti išklausytiems.

Kursų dalyviai susitikdavo kartą per savaitę, prie arbatos puodelio aptardami rūpimas tikėjimo tiesas, nagrinėdami metodinę medžiagą, diskutuodami esminiais gyvenimo klausimais.

Pagal programą kurso dalyviai  lankėsi ir Šventosios šeimos seserų vienuolyne, dalyvavo pamaldose, mokymuose, grupelėse dalinosi savo jausmais ir išgyvenimais, kurso lankytojai sakė pastebėję, kad  ši patirtis įnešė didelių pokyčių į jų dvasinį gyvenimą.

Kursą apibendrino baigiamoji popietė parapijos namuose, kurią vedė G.Olsevičius. Jis pristatė viešnią - Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro vadovę Liną Braukylienę, kuri padrąsino susirinkusiuosius įsitraukti į Alfa kursą, kuris Prienų parapijos namuose bus organizuojamas rudenį, pajausti bendrystę, vienybę, pabūti vienminčių aplinkoje. Ji pasidalino savo ir šeimos narių patirtimi tikėjimo paieškose, įžvalgomis apie tai, ką žmogui suteikia gilesnis santykis su Dievu. 

Prienų parapijos klebonas monsinjoras Jonas Baliūnas pasveikino evangelizacijos kurso lankytojus, pasidžiaugdamas parapijiečių žingeidumu, noru gilintis į krikščionybės mokymą ir pajusti Jėzų kasdienybėje.

Klebonas kartu su Gediminu ir Danute Olsevičiais įteikė pažymėjimus kurso lankytojams. Už organizacinį darbą buvo padėkota Alfa kurso komandos narėms Vytautei, Dalei, Linai, Dainorai, Živilei, Aldonai, Vidai, Leonorai, pagalbininkei Janinai.

Po oficialiosios dalies visi susibūrė prie vaišių stalo, bendravo, vadovaujant Ligitai ir grojant muzikantui Vidui, mokėsi šokti įvairių šokių.

Tags: