Jūs esate čia

Naujienos

Gruodžio 4-5 d. rekolekcijos jaunimui

Gruodžio 4-5 d. vyskupijos jaunimo centras kviečia į rekolekcijas jaunimui Liškiavoje tema "Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo" (Mt 5, 7). Registracija į rekolekcijas iki lapkričio 23 d. Daugiau informacijos galite gauti paskambinę telefonais: 8 671 887 63 arba 8 628 954 75.

Tags: 

Kviečiame registruotis norinčius priimti Sutvirtinimo Sakramentą

       

Norinčius priimti Sutvirtinimo sakramentą, kviečiame registruotis į pasiruošimo grupes. Registracija vyksta sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių parapijos namuose. Sutvirtinimo sakramentas teikiamas sulaukusiems 14 m. ir vyresniems, taip pat ir suaugusiems, kurie dar neesate priėmę. Registracijai reikia turėti krikšto pažymėjimo kopiją.

Tags: 

Kviečiame į Alfa kursą

Dar galima užsirašyti į Alfa kursą. Tai 12 kassavaitinių susitikimų su mokymu, bendravimu prie arbatos ir diskusijomis mažose grupelėse; ir vienas šeštadienis kurso viduryje.

Tags: 

Nuo spalio mėnesio vakarinės šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 17 val.

Nuo spalio mėnesio vakarinės šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 17 val. Spalio mėnuo yra skirtas Rožinio maldai. Kviečiame tikinčiuosius spalio mėnesį kasdien kalbėti Rožinį. Rožinis bus kalbamas po vakarinių šv. Mišių. Įvykdžius įprastines sąlygas galima pelnyti visuotinius atlaidus už bent vienos Rožinio dalies sukalbėjimą bažnyčioje ar drauge šeimoje, kartu bent trumpai apmąstant slėpinius.

Tags: 

Rugsėjo 27 d. minima keliautojų ir vairuotojų diena

Rugsėjo 27 d. minima keliautojų ir vairuotojų diena. Pamąstykime  kiekvienas apie savo atsakomybę keliuose, gerbkime visus eismo dalyvius ir save. 10 val. šv. Mišiose melsimės už žuvusius ir nukentėjusius eismo nelaimėse. Norintiems pašventinsime automobilius.

Tags: 

Kviečiame įsijungti į Šv. Rašto skaitymo grupelę

        Kviečiame tikinčiuosius įsijungti į Šv. Rašto skaitymo grupelę. Susitikimas vyks ateinantį antradienį (rugsėjo 15 d.) 19 val. parapijos namuose . Gilinsimės į savo tikėjimą, Šv. Raštą ir pagal jį bandysime kurti savąjį gyvenimą.

         Nuo spalio mėnesio susitikimai vyks antradieniais 18 val.

Tags: 

Kviečiame ruoštis susitaikymo ir pirmosios šv. komunijos sakramentams

Kviečiame vaikus, besimokančius ketvirtoje klasėje ir vyresnius, ruoštis SUSITAIKYMO IR PIRMOSIOS ŠV. KOMUNIJOS SAKRAMENTAMS. Vaikams, norintiems priimti šiuos sakramentus, reikės dalyvauti vienoje savaitinėje katechezėje ir sekmadienio šv. Mišiose. Registracija katechezei vyksta parapijos namuose (kitoje kelio pusėje prieš bažnyčią) rugsėjo 13; 20; 27 dienomis ir spalio mėn. 4 d. po 10 val. šv. Mišių. Registruojantis reikia turėti Krikšto pažymėjimo kopiją.

Tags: 

Rugpjūčio 24 d. organizuojamas susitikimas su filosofijos mokslų dr. lektore Brone Gudaityte

Rugpjūčio 24 d. 18:30 organizuojamas susitikimas

su filosofijos mokslų daktare lektore Brone Gudaityte.

Tema „Gyvenimo vertybių dialektika“

Lauksime jūsų Prienų parapijos namuose

Tags: 

Pakeliui į Santjago de Kompostelą - sustojimas Prienuose

Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, gegužės 5 d. – spalio 16 d. grupė piligrimų keliauja pėsčiomis su kryžiumi iš Žagarės į Santjago de Kompostelą, prašydami Dievo gailestingumo sau bei visam pasauliui.

Dešimtąją savo kelionės dieną piligrimai buvo sustoję Išlauže bei Prienuose, o vienuoliktąją pradėję šv. Mišiomis Prienuose, per pietus užsuko ir į Balbieriškį, o po to nukeliavo Krokialaukio link.  

Tags: 

Artėja Lietuvos jaunimo dienos

„Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ Lk 12, 34

Birželio 27 – 28 dienomis VII – tą kartą vyksiančios Lietuvos jaunimo dienos Alytuje sukvies iki 6000 dalyvių džiaugtis, švęsti, dalintis bei ieškoti Lobio kartu.

Lietuvos jaunimo dienos tęsia Pasaulio jaunimo dienų tradiciją, pradėtą prieš 25 metus ir yra skirtos tikinčiam ir ieškančiam jaunimui. Tai yra „keliaujantis“ nacionalinis, atviras visiems jauniems žmonėms susitikimas, vykstantis vis kitame Lietuvos mieste.

Tags: 

Alfa kursą baigė antra lankytojų grupė

Alfa kursą baigė antra lankytojų grupė

Sekmadienį į šv. Mišias Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčioje susirinkę parapijiečiai galėjo išgirsti Alfa kurso, vykusio Prienų parapijos namuose, lankytojų asmeniškus liudijimus apie tai, kaip jie vienuolikos kassavaitinių susitikimų metu susipažino su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir sutvirtino savo tikėjimą.

Tags: 

Kunigo H. Šulco laiškas

Mielieji Bičiuliai,

Tags: 

Brangūs broliai ir seserys. Linksmų Velykų!

     Nuoširdžiausiai sveikinu Jus visus, drauge besidžiaugiančius Kristaus prisikėlimu, jo pergale prieš mirtį.

Tags: 

Didžiojo tridienio katechezė

Didžiojo Tridienio, t.y. Didžiojo Ketvirtadienio, Penktadienio ir šeštadienio pamaldos – vakarais 18 val.
ŠV. VELYKOS, SEKMADIENIS BALANDŽIO 5 D.
8.00 val. – Prisikėlimo Šv. Mišios.
Eucharistinė procesija.
10.30 val. – Šv. Mišios.
18.00 val. – Šv. Mišios.

Tags: 

Filmas „Avinėlio vartai“

Šių metų sausio 23 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre buvo rodomas kino režisieriaus Audriaus Stonio filmas „Avinėlio vartai“. Filmo pristatyme dalyvavo ir filmo  idėjos autorius brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis.

„Avinėlio vartai“ – tai dokumentinis filmas apie Krikšto  sakramentą, jo esmę, skirtingus išgyvenimus priėmus šį sakramentą, bei Krikšto sakramento skirtingas apeigas skirtingose tradicijose.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos