Jūs esate čia

Naujienos

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Kaip melstis?”

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Kaip melstis?”

Kovo 13 d. 17.30 val. Prienų parapijos namų salėje.

Mokymą ves daktaras, VDU teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius.

Maloniai kviečiame.

Tags: 

Kviečiame į maldos grupės ,,Motinos maldoje" pristatymą

Kviečiame į maldos grupės ,,Motinos maldoje" pristatymą. Dalyvaus ,,Motinos maldoje" judėjimo koordinatorė Lietuvoje Vilma Cicėnienė. Kviečiame visas motinas, moteris, norinčias melstis už savo vaikus, krikšto vaikus į susitikimą, kuris įvyks kovo 5 d. 13. 30 val. po sumos Šv. Mišių parapijos namuose.

Tags: 

Kovo 2 d. šv Mišios bus aukojamos už "Žiburio" gimnazijos įkūrėją kan. Feliksą Martišių

Kovo 2 d. ryte 9-tą val. šv Mišios bus aukojamos už "Žiburio" gimnazijos įkūrėją ir ilgametį direktorių kan. Feliksą Martišių, bei gimnazijos bendruomenę: mirusius mokytojus, mokinius, prašysime bendruomenės nariams Dievo palaimos bei sveikatos. Kviečiame dalyvauti esamus ir buvusius bendruomenės narius ir kartu pasimelsti. Vakare 17 val. melsimės už pašaukimus.

Tags: 

Kovo 1 d. - Pelenų diena, gavėnios pradžia

Kovo 1 d. - Pelenų diena, gavėnios pradžia. Šv. Mišios bus aukojamos: 8; 10 ir 17 val. 10val. Šv. Mišių metu bus šventinami pelenai, kurie barstomi ant tikinčiųjų galvų. Tai kvietimas atsiversti, pradedant šį atgailos metą. Pelenų dieną ir visais gavėnios penktadieniais privalomas pasninkas, susilaikome nuo triukšmingų pasilinksminimų. Kiekvieną penktadienį 16.20 val., o sekmadieniais 11.50 val. bus apmąstomi kryžiaus keliai.

Tags: 

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Psichologija ir tikyba: priešai ar draugai?”

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Psichologija ir tikyba: priešai ar draugai?” Vasario 27 d. 17.30 val. Prienų parapijos namų salėje. Mokymą ves Skriaudžių parapijos klebonas kunigas Arūnas Simonavičius.

Maloniai kviečiame.

Tags: 

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Šv. Ignacas: Dievą rasti visuose dalykuose”

Kviečiame pasiklausyti mokymo

“Šv.Ignacas: Dievą rasti visuose dalykuose”

Vasario 13 d. 17.30 val. Prienų parapijos namų salėje.

Mokymą ves jėzuitas kunigas Aldonas Gudaitis.

Maloniai kviečiame.

Tags: 

Kviečiame pažiūrėti ispanų režisieriaus Chuano Manuelio Kotelo filmą Marijos žemė

Ispanijos nacionalinis radijas šią juostą paskelbė žiūrimiausiu pasaulyje ispanišku dokumentiniu filmu.

Tags: 

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena. Vakare 17 val. šv. Mišiose melsimės už Lietuvą ir jos žmones, dėkosime už laisvės dovaną.

 

Tags: 

Kviečiame į katechezę skirtą tėvams

Mieli tėveliai, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, maloniai jus kviečiame į katechezę skirtą tėvams. Katechezė vyks sausio 10 d. 17.30 val. parapijos namų salėje.

Tags: 

Kristaus Krikšto šventė

Pirmadienis - sausio 9 d. yra Kristaus Krikšto šventė. Šv. Mišios bus aukojamos ryte 8 val. ir vakare 17 val. Baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį mūsų bažnyčiose "Betliejus" laikomas ir kalėdinės giesmės giedamos iki Grabnyčių šventės, t.y. vasario 2 d.

Tags: 

Trijų Karalių šventė

Sausio 8 d. - Trijų Karalių šventė. Mūsų bažnyčioje švenčiami tituliniai Kristaus Apsireiškimo pasauliui - Trijų Karalių atlaidai. Sumos metu bus šventinamos simbolinės dovanos: auksas, smilkalai ir kreida. Dalyvaujant atlaiduose galima pelnyti visuotinius atlaidus.

Po Trijų Karalių šventės pradėsime kalėdojimą - parapijos lankymą. Todėl jau dabar prašome kaimų, gatvių, daugiabučių namų ar laiptinių atstovus ateiti susitarti dėl datos ir laiko kada galėsime jus aplankyti, pašventinti namus ir trumpai pabendrauti, jus išklausyti.

 

Tags: 

Kviečiame švęsti šv. Kalėdas

Kūčios - gruodžio 24 d. šeštadienį. Kūčių dieną privalomas pasninkas. Vakare 22 val. prakartėlės pašventinimas ir Bernelių Šv. Mišios. Šv. Mišių metu giedos Ąžuolo progimnazijos mokinių choras. Vadovė Linutė Suchorukovienė. Kviečiame dalyvauti.

Kalėdos- gruodžio 25 d. Šv. Mišios bus aukojamos: 8; 10; suma 12.30 ir vakare 17 val.

II -ąją Šv. Kalėdų dieną Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka.

Tags: 

„Pažink save” savaitgaliui praėjus...

Lapkričio 18 – 19 dienomis Prienų parapijos namai buvo užpildyti jaunimo keliamo šurmulio. Čia susirinko būrelis Prienų parapijos jaunimo, kurie dalyvavo programoje „Pažink save“. Programą vedė savanoriai, atvykę iš Kauno. Savanoriai ne tik vedė paskaitas su praktiniais užsiėmimais, bet ir pasidalijo savo asmenine  patirtimi, liudijo tikrais pavyzdžiais iš savo gyvenimo.

Kiekviena tema, vedanti link savęs ir šalia esančiųjų pažinimo leido atrasti daugybę naujų dalykų.

Fragmentai iš savaitgalio:

Tags: 

Gruodžio 11 d. kviečiame į šventę parapijos namuose „Advento takas“

Štai ir atėjo metas, kai begaliniais ratais skrosdamas dangaus platybes, į Žemę pamažu pradėjo leistis angelas...Adventas. Pamažu artėja Kalėdos. Tai ypatingas metas, kuomet norisi iš esmės peržvelgti ir sutvarkyti savo dienų ir darbų aruodus. Tyla, esanti gamtoje, tarytum persmelkia žmogaus vidų, kviečia atsigręžti į save, išgirsti savo širdį, nurimti ir pabūti su artimais, vaikais, bičiuliais...

Gruodžio 11 d., sekmadienį, 16 val. kviečiame į mažytę šventę parapijos namuose „Advento takas“

Tags: 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro tarybos posėdis

2016 lapkričio 26 d. Prienuose, Parapijos namuose, įvyko atkuriamasis Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo Vilkaviškio vyskupas J.E. Rimantas Norvila, Prienų klebonas, dekanas kan. Jonas Baliūnas, Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro kuratorius, Liudvinavo parapijos kleb. teol. dr. Žydrūnas Kulpys ir vyskupijos dekanatų Šeimų centų atstovai. Susitikimo metu buvo aptarta dabartinė šeimų sielovados situaciją dekanatuose, dalinamasi gerąja patirtimi ir įžvalgomis.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos