Jūs esate čia

Naujienos

Artėja Visų Šventųjų šventė ir Vėlinės

Lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų šventė. Šventė privaloma. Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka: 8; 10; suma 12 30 ir vakare 17 val. Kartu yra ir pirmasis mėnesio antradienis. Ryte 8 val. melsimės aukotojų į šv. Antaną intencijomis. Vakaro šv. Mišios 17 val. bus aukojamos aukotojų intencijomis už mirusius ir daroma gedulinga procesija bažnyčioje.

Tags: 

Spalio 20 d. kun. Antano Grabnicko paskaita „Kodėl reikalinga dvasių skyrimo dovana“

Spalio 20 d., ketvirtadienį, po vakaro šv. Mišių parapijos namuose vyks br. kun. Antano Grabnicko OFM paskaita „Kodėl reikalinga dvasių skyrimo dovana“. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Lietuvos vyskupų priešrinkiminis ganytojiškas laiškas

Brangūs tikintieji ir visi geros valios Lietuvos piliečiai,

Mūsų Tėvynė pradėjo antrąjį laisvo ir nepriklausomo gyvenimo dvidešimtpenkmetį. Tai – ypatinga mūsų tautos patriarchų, laisvės kovotojų brolių ir seserų dovana mums, pašauktiems toliau tęsti laisvos Lietuvos kūrimo darbą. Laisvė yra ne tik duotis, bet ir nuolatinė užduotis. Tai - mūsų dalyvavimas visuomenės gyvenime.

Tags: 

Birštone evangelizacins renginys: "Marija - Rožinio Karalienė"

Šventosios Šeimos bendruomenė kviečia visus Birštono parapijiečius ir svečius į evangelizacinį renginį: "Marija - Rožinio Karalienė".

Rugsėjo 30 d. krikščioniškos muzikos koncertas J. Basanavičiaus aikštėje.
Spalio 1 d. - 15 val. PARODOS ,,MARIJA ROŽINIO KARALIENĖ" ATIDARYMAS Birštono sakraliniame muziejuje (Birutės g. 10) 
17 val. katechezė bažnyčioje "Rožinis krikščionio gyvenime" - ses. Fausta Palaimaitė SF.
18 val Šventosios Mišios 
19 val. Adoracija, išpažintys, užtarimo malda. 

Tags: 

Dar galima užsirašyti į Alfa kursą

Dar galima užsirašyti į Alfa kursą. Šis kursas buvo labiau orientuotas į netikinčiuosius ir niekada ar retai besilankančius bažnyčioje, tačiau puikiai tinka ir praktikuojantiems katalikams, taip pat visiems, norintiems giliau pažinti krikščionybę, ieškantiems atsakymų į esminius gyvenimo klausimus.

Prienų parapijoje Alfa kursas pradėtas rugsėjo 19 d., tačiau iki spalio 3 d. dar laukiame naujų dalyvių. Susitikimai vyksta Prienų parapijos namuose pirmadieniais 17.30 val.

Tags: 

Keičiasi vakarinių šv. Mišių laikas

Nuo spalio 1 d. vakarinės šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 17 val. Spalio mėnuo yra skirtas Rožinio maldai. Kviečiame tikinčiuosius spalio mėnesį kasdien kalbėti Rožinį. Rožinis bus kalbamas po vakarinių šv. Mišių. Įvykdžius įprastines sąlygas galima pelnyti visuotinius atlaidus už bent vienos Rožinio dalies sukalbėjimą bažnyčioje ar drauge šeimoje, kartu bent trumpai apmąstant slėpinius. Prašome tikinčiuosius dalyvauti.

Tags: 

Registruojame jaunimą Sutvirtinimo Sakramentui

Rregistruojame jaunimą Sutvirtinimo Sakramentui. Žodis „Sutvirtinimas“ mums primena, kad šis sakramentas sustiprina mumyse krikšto malonę, sutvirtina mūsų ryšį su Kristumi, padaro tvirtesnį mūsų ryšį su Bažnyčia, suteikia mums ypatingą Šventosios Dvasios dovaną, kad sugebėtume skelbti tikėjimą, išpažinti Kristų ir niekada nesigėdyti jo kryžiaus. Dėl to turime pasirūpinti, kad vaikams būtų suteiktas šis sakramentas. Jei turite vaikų ar anūkų, kurie jau galėtų priimti Sutvirtinimo sakramentą, padarykite viską, kas įmanoma, kad jie sėkmingai užbaigtų šitą įkrikščioninimo kelią.

Tags: 

Kviečime ruoštis Susitaikymo ir Pirmosios šv. komunijos Sakramentams

Kviečiame vaikus, besimokančius ketvirtoje klasėje ir vyresnius, ruoštis SUSITAIKYMO IR PIRMOSIOS ŠV. KOMUNIJOS SAKRAMENTAMS.   Registracija katechezei vyksta parapijos namuose sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių. Registracijai reikia turėti Krikšto pažymėjimo kopiją.  Nuo spalio iki gegužės mėn. kartą per savaitę parapijos namuose vyks pasirengimo pamokos. Besirengiantiems Pirmajai Komunijai ir jų tėveliams sekmadieniais 10.00 val. aukojamos šv. Mišios. Pirmasis susitikimas spalio 4 d.

Tags: 

Rugsėjo 24 d. minima keliautojų ir vairuotojų diena

Rugsėjo 24 d.minima keliautojų ir vairuotojų diena. Pamąstykime kiekvienas apie savo atsakomybę keliuose, gerbkime visus eismo dalyvius ir save. 10 val. Šv. Mišiose melsimės už žuvusius ir nukentėjusius eismo nelaimėse. Po šv. Mišių bus šventinami automobiliai.

Tags: 

Pasidalijo įspūdžiais iš Pasaulio jaunimo dienų

 

Praėjus šiek tiek laiko po didžiausio pasaulyje renginio, kuris liepos mėnesį Krokuvoje subūrė per 2 milijonus tikinčiojo jaunimo iš įvairių kontinentų, Prienų parapijos jaunimas sukvietė į parapijos namus miesto bendruomenės žmones pasidalinti savo įspūdžiais ir savo džiaugsmu, kuriuos patyrė dviejų savaičių kelionės metu.

Tags: 

Piligriminis jaunimo žygis į Trakus

Rugsėjo 10 d. nemažas būrys jaunimo leidosi į žygį, kurio metu pėsčiomis visi keliavome nuo „Aušros Vartų“, esančių Vilniuje iki Trakų Dievo Motinos – Lietuvos globėjos paveikslo. Į šį žygį įsijungė ir grupelė jaunimo iš Prienų. Kartu keliavome paskui kryžių, kuris buvo ženklas, jog mes einame turėdami tikslą liudyti Kristų ir savo tikėjimą. Visos kelionės metu netilo jaunimo giesmės, kartu meldėmės už jaunimą, už miestus, kuriuos aplankėme žygio metu, vieni už kitus ir kiekvienas savo asmeninėmis intencijomis, kurias nešėmės viso žygio metu.

Paulina

Tags: 

Kviečiame į Alfa kursą

Kokia gyvenimo prasmė? Kodėl Jėzus mirė? Ar Dievas gydo šiandien?

Iš kur žinoti, kad tai, kuo tikiu – tiesa?

Keli sau tokius ir panašius klausimus ir norėtum drauge ieškoti atsakymų?

Kviečiame į Alfa kursą. Tai 12 kassavaitinių susitikimų su mokymu, diskusijomis mažose grupelėse ir vienas šeštadienis kurso viduryje.

Šis kursas labiau orientuotas į netikinčiuosius ir niekada ar retai besilankančius bažnyčioje, tačiau tinka ir praktikuojantiems katalikams, taip pat visiems, norintiems susipažinti su krikščionybe, ieškantiems gilesnės gyvenimo prasmės.

Tags: 

Rugpjūčio 28 d. kviečiame į susitikimą su Prienų parapijos jaunimu

Prienų Jaunimas džiaugiasi sėkmingai sugrįžę iš Krokuvos ir dėkoja visiems už palaikymą. Kad Pasaulio Jaunimo dienose įgyta patirtis niekur nedingtų ir neliktų užmiršta, kviečiame visus į padėkos koncertą, kuris vyks rugpjūčio 28d. (paskutinįjį vasaros sekmadienį) po 10 val. Šv. Mišių. Koncerto metu bus galima ne tik pasiklausyti jaunimo atliekamų kūrinių, bet ir išgirsti liudijimus, kaip Jaunmo Dienų metu jaunuoliai išgyveno susitikimą su Dievu, Popiežiumi ir jaunimu iš viso pasaulio. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Steigiama dar viena maldos grupelė: „MOTINOS MALDOJE“

Steigiama dar viena maldos grupelė: „MOTINOS MALDOJE“.
Jeigu širdyje jaučiate troškimą kartu melstis už savo vaikus, anūkus, krikšto vaikus kviečiame prisijungti prie mūsų.
Maldos grupelė „MOTINOS MALDOJE“ rinksis trečiadieniais 18:45 po vakarinių Šv. Mišių parapijos namuose.                                                  
Pirmas susitikimas: 2016-08-17 d.  18:45 val.
 

Tags: 

Prienų parapijos jaunimo nuotykiai Pasaulio Jaunimo dienose

Praėjus didžiausiam pasaulyje renginiui, kuris suburia daugiausiai žmonių (jaunimo) iš viso pasaulio, norisi tiek daug papasakoti, nes ten tiek visko daug įvyko, bet vos pradėjus rašyti suprantu, kad to, ką patyrėme, aprašyti ir nupasakoti neįmanoma. Neįmanoma perteikti tų emocijų, kurios užplūsta pamačius tas susirinkusias minias, neįmanoma perteikti jausmo, kai du milijonai  jaunuolių iš viso pasaulio kartu švenčia Šv.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos